Người lao động nước ngoài phải tham gia những loại bảo hiểm nào?

Chủ đề   RSS   
 • #484427 05/02/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1021)
  Số điểm: 6905
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 150 lần


  Người lao động nước ngoài phải tham gia những loại bảo hiểm nào?

  Từ ngày 01/01/2018 thì lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với những bảo hiểm như bảo hiểm y tế, thất nghiệp thì sao nhỉ?

  Theo thông tin của mình thì tại Khoản 2 Điều 2, Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì từ ngày 01/01/2018 người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc;


  Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định chính thức Quy định chi tiết Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do đó, vấn đề tham gia BHXH cho người nước ngoài vẫn phải đợi hướng dẫn mới có thể áp dụng chị nhé.

  Về bảo hiểm y tế: Hiện nay đã đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT, mức đóng cũng giống như lao động Việt Nam.

  Về bảo hiểm thất nghiệp: Không áp dụng cho lao động nước ngoài (vì theo Bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Luật việc làm 2013, nhưng đối tượng áp dụng của Luật này chỉ là Người lao động là công dân Việt Nam - Khoản 1 Điều 3)

  Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo Điều 43 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015:

  "Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội."

  Như vậy cũng không áp dụng đối với lao động nước ngoài.

   
  1721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #484435   05/02/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 156 lần


  Hiện nay, theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định 595/QĐ-BHXH thì: Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.”
   
  Như vậy, từ ngày 1/1/2018 người lao động là nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn về mức đóng BHXH cụ thể cho người lao động nước ngoài.
   
  Đối với bảo hiểm y tế (BHYT) thì theo khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành có bao gồm: “Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên...”
   
  Cụ thể tại Quyết định 595 thì những người lao động trong đó bao gồm người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.
   
  Như vậy, hiện tại không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài. Nghĩa là người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.
   
  Về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):
   
  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm:
   
  “Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
   
  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
   
  b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
   
  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
   
  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.
   
  Theo Luật việc làm 2013: Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.
   
  Như vậy, theo quy định trên, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và nhu cầu làm việc thì thuộc đối tượng tham gia BHTN, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quytan2311 vì bài viết hữu ích
  linhtrang123456 (05/02/2018)