DanLuat
×

Thêm bình luận

Người lao động nợ tạm ứng của công ty ba mươi triệu nhưng vi phạm nghỉ không lý do 20 ngày/tháng.

(thomkien123)

  •  5270
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…