Người lao động đã có chứng chỉ an toàn về lao động thì tổ chức doanh nghiệp có phải tổ chức huấn luyện không?

Chủ đề   RSS   
 • #518448 18/05/2019

  Người lao động đã có chứng chỉ an toàn về lao động thì tổ chức doanh nghiệp có phải tổ chức huấn luyện không?

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 150 Bộ Luật lao động 2012 quy định về Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì Người sử dụng lao động  phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.

  Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 24 Nghị định 44/2016/NĐ-CP (sửa đổi tiêu đề bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP) quy định về quản lý việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn thì:

  Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho người quản lý phụ trách, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế và người và an toàn vệ sinh viên được huấn luyện khi đạt yêu cầu hoặc Thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn có thời hạn 2 năm.

  Như vậy, việc cấp chứng chỉ an toàn, vệ sinh lao động sẽ do tổ chức huấn luyện hay doanh nghiệp có đủ điều kiện tự huấn luyện cấp. Nếu người lao động đã có giấy chứng nhận; thẻ an toàn do các tổ chức khác cấp và còn trong thời hạn 2 năm thì doanh nghiệp không phải tổ chức huấn luyện.

  Nếu chứng chỉ hết thời hạn hoặc người lao động chuyển đổi công việc thì phải được huấn luyện lại trước khi giao việc và theo định kỳ, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH.

   

   
  2016 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518451   18/05/2019

  Xử phạt vi phạm hành chính nếu người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

  Căn cứ theo Khoản 13 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 2 Điều 17 Nghị định 95/2013/NĐ-CP), quy định như sau:

  “13. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

  Điều 17: Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động:

  2. Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề theo đúng quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

  a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người; 
  b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người; 
  c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người; 
  d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người; 
  đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #518804   25/05/2019

  Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin hữu ích! Theo ý kiến của mình thì nội dung này chỉ mang tính hình thức. Bởi lẽ nếu doanh nghiệp tự cấp hay kể cả thuê doanh nghiệp khác đào tạo huấn luyện thì chỉ cần có chứng chỉ là đủ. Việc xử phạt cũng chỉ có thể căn cứ có hay không giấy chứng nhận này mà thôi.

   
  Báo quản trị |