DanLuat 2015

người khuyết tật mất sức khỏe 68/100 làm kinh doanh có phải nộp thuế không ?

Chủ đề   RSS   
  • #370563 05/02/2015

    người khuyết tật mất sức khỏe 68/100 làm kinh doanh có phải nộp thuế không ?

    tôi có người cháu bị mất sức lao động 68/100 nay đang kinh doanh dịch vụ  co phải đọng thuế không ? nếu được miễn giảm thì căn cứ đều nào nào của pháp luật nhờ ban thư ký chỉ dùm <,,xin cảm ơn>

     
    1921 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-