DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Người không có bằng đại học có được cấp giấy phép lao động không?

(Haitran1995)

Về điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nuớc ngoài, Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định:

“Điều 9. Điều kiện cấp giấy phép lao động

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.”

Như vậy, để được  cấp giấy phép lao động, người nuớc ngoài còn phải đáp ứng điều kiện là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc  lao động kỹ thuật.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người lao động nuớc ngoài phải cung cấp được  Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

“Đối với một số nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân đối với những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.”

Ngoài ra, văn bản chứng minh là chuyên gia, là lao động kỹ thuật còn được huớng dẫn cụ thể  tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, để được cấp giấy phép lao động người nuớc ngoài không bắt buộc phải có bằng đại học. Tuy nhiên đối với mỗi vị trí công việc, họ lại phải cung cấp được các giấy tờ để chứng minh được mình phù hợp và tương ứng đối với công việc đó. Cụ thể, nếu làm ở vị trí chuyên gia, lao động kỹ thuật phải cung cấp đươc các giấy tờ như Khoản 4 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Còn nếu làm ở vai trò nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải cung cấp được giấy xác nhận kinh nghiệm của người nước ngoài với công việc đó mà không nhất thiết phải có bằng đại học.

  •  2323
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…