Người đang hưởng hưu trí mà bị chết

Chủ đề   RSS   
 • #547741 31/05/2020

  levanchiennn

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Người đang hưởng hưu trí mà bị chết

  Trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí và mất thì được hưởng chế độ hưu trí ntn. Người mất năm nay 59 tuổi, về hưu từ năm 2013, hiện đang hưởng mức lương hưu 3.200.000 VND. Bạn cho giải thích đơn giản cho mình chế độ tử tuất chứ đọc luật mình không hiểu lắm.

   

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547749   31/05/2020

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (924)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 172 lần


  Về chế độ tử tuất anh có thể tham khảo quy định tại mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được hướng dẫn cụ thể tại mục 3 Chương II Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 13. Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng

  1. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Mục 5 Chương III của Luật bảo hiểm xã hội và quy định tại Mục 3 Chương II của Nghị định này.

  [...]". 

  Theo đó, trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí từ năm 2013 và chết vào năm 2018 thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người đang hưởng lương hưu chết, đồng thời thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

  Về chế độ trợ cấp tuất hằng tháng, anh có thể tham khảo quy định tại Điều 67, 68 Luật bảo hiểm xã hội 2014, theo đó, người đang hưởng lương hưu chết thì được nhận trợ cấp tuất hằng tháng. Thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng này được quy định tại khoản 2 Điều 67 và mức hưởng được quy định tại Điều 68 chị nhé.

  Về chế độ trợ cấp tuất một lần, anh có thể tham khảo quy định tại Điều 69, 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ạ. Theo đó, trường hợp này có thể được nhận trợ cấp tuất một lần nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:

  - Không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng được quy khoản 2 Điều 67.

  - Thân nhân tại khoản 2 Điều 67 có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

  Nếu không thuộc hai trường hợp nêu trên thì người lao động được hưởng trợ cấp một lần.

  Như vậy, việc hưởng chế độ tử tuất nói chung bao gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hằng tháng/ một lần. Tùy vào từng trường hợp cụ thể của mỗi người mà có thể được hưởng chế độ khác nhau.
   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #547760   31/05/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1325
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 9 lần


  Quy định cho phép người thân (người mà lo cho mai táng cho người có lương hưu) được hưởng một khoản tiền được gọi là tiền tử tuất hằng tháng. Đây là quy định hợp lý thể hiện tính nhân văn của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #548067   31/05/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (224)
  Số điểm: 1412
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 12 lần


  Việc quy định các chế độ khi người đang hưởng hưu trí mất thì vẫn đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo của nhà nước và pháp luật. Việc quy định các trợ cấp vẫn được pháp luật dựa trên các căn cứ cụ thể vẫn là hợp lý. 

   
  Báo quản trị |