DanLuat 2015

Người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ muốn lập di chúc phải làm thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #492537 25/05/2018

  NQuy111

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ muốn lập di chúc phải làm thế nào?

  Theo quy định pháp luật thì di chúc là thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể thể hiện dưới hai hình thức là di chúc bằng văn bản hoặc bằng lời nói "di chúc miệng". Đối với di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ được pháp luật quy định chặt chẽ hơn so với các trường hợp khác. Bởi họ là những người, chủ thể đặc biệt cần được pháp luật chú ý để điểu chỉnh những quy định sao cho phù hợp.

  Để di chúc có hiệu lực và đưa vào áp dụng, đảm bảo quyền lợi của người hưởng thừa kế thì di chúc đó phải là di chúc hợp pháp. Theo đó, di chúc hợp pháp là di chúc tuân thủ các quy định pháp luật về ý chí, nội dung, hình thức, trình tự thủ tục. Cụ thể Bộ luật dân sự năm 2015 quy định :

  Trước tiên, về điều kiện lập di chức phải đáp ứng đúng quy định theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015:

  1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Trong trường hợp người không biết chữ muốn để lập di chúc phải theo quy định của pháp luật tại Điều 634 BLDS quy định: “Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc”. Để di chúc hợp pháp sau khi viết hộ di chúc thể hiện ý chí của người không biết chữ thì người này có thể mời người làm chứng di chúc đó tuy nhiên phải là người không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 632 BLDS và được người làm chứng lập thành văn bản và công chứng, chứng thực. Trường hợp người không biết chữ muốn hiểu rõ hơn về việc lập di chúc hoặc mong muốn soạn di chúc sử dụng ngôn từ đúng pháp luật thì có thể mang một số giấy tờ liên quan của người không biết chữ  muốn di chúc để lại di sản đó đến Công ty Luật để nhờ Luật sư soạn di chúc và làm chứng.

   Trong trường hợp người lập di chúc bị hạn chế về thể chất có thể do tay không thể cầm bút; điếc; mù… không đọc được bản di chúc, không ký được hoặc không biết chữ thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

   
  672 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-