Ngừng nộp BHXH dung hay sai?

Chủ đề   RSS   
 • #359297 27/11/2014

  Ngừng nộp BHXH dung hay sai?

   

  Mình làm việc ở Công ty nhà nước từ năm 1994 đến năm 2004 chuyển sang công ty cổ phần và đóng BHXH theo hệ số tính đến nay đủ 20 năm.

  Nay Ban giám đốc công ty khuyến khích mình thôi nộp BHXH theo hệ số.

  Ban giám đốc công ty làm như vây đúng hay sai?

  Đúng thì theo Điều luật nào của BHXH

   
  2686 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận