Ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT

Chủ đề   RSS   
 • #501109 31/08/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 740 lần


  Ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT

  Ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT

  Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

  Nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, cụ thể:

  + Phẩm chất nhà giáo;

  + Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ;

  + Xây dựng môi trường giáo dục;

  + Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội;

  + Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

  Việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục có các tiêu chí sau để phân loại mức:

  Mức đạt: có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ 2( đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí làm việc theo yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc

  Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản , quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ 2( đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí làm việc theo yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc

  Mức tốt: có thể viết và trình bày đoạn căn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ 2( đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí làm việc theo yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

   

   

   

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 31/08/2018 10:28:41 SA
   
  2508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận