Nghĩa vụ thuế và Bảo hiểm xã hội lao động người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #505468 24/10/2018

  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Nghĩa vụ thuế và Bảo hiểm xã hội lao động người nước ngoài

  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải chịu các nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể: 

  Về thuế thu nhập cá nhân: cách tính dựa vào đối tượng người lao động là cá nhân cư trú hay không cư trú. Các điều kiện xác định cá nhân cư trú các bạn tham khảo khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Cá nhân không cư trú phải chịu mức thuế suất thuế TNCN 20% tương ứng với thu nhập phát sinh thực tế tại Việt Nam theo quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007 Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế TNCN 2012. Đối với cá nhân cư trú làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì phần thu nhập phát sinh sẽ được tính theo phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần. Biểu thuế lũy tiến được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNCN 2007, sửa đổi bổ sung 2012. Đối với phương pháp này, phần thuế sẽ dựa trên mức thu nhập tính thuế ở những mức khác nhau. Cách tính này sẽ có lợi hơn cách tính đối với cá nhân không cư trú rất nhiều vì mức thuế suất thấp hơn và tăng theo lũy tiến. Đối với lao động làm việc theo hợp đồng dưới 3 tháng thì thuế được tính bằng cách khấu trừ tại nguồn 10% đối với thu nhập chịu thuế. 

  Về bảo hiểm bắt buộc đối với lao động là cá nhân người nước ngoài: Người lao động là công dân nước ngoài phải thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất ( theo khoản 1 điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 1/12/2018). Mức đóng và phương thức đóng quy định tại nghị định này 143/2018/NĐ-CP và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 

   

   
  1112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận