Nghĩa vụ dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #397849 27/08/2015

  Nghĩa vụ dân sự

  Khẳng định sau đúng hay sai ? Giải thích?
  Trong quan hệ nghĩa vụ dân sự có đối tượng là vật đặc định, quan hệ nghĩa vụ giữa hai bên chủ thể sẽ chấm dứt khi vật đặc định không còn

   
  3148 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #398809   07/09/2015

  Sai vì :
  Theo điều 136 BLDS 2005 quy định :"Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không con".
  Như vậy, chỉ nghĩa vụ giao vật chấm dứt chứ không phải quan hệ nghĩa vụ đó chấm dứt. 
  Khi vật đặc định đó ko còn, có thể  phát sinh một quan hệ nghĩa vụ mới là bồi thường thiệt hại hoặc thay thế vật khác theo các bên thỏa thuận.

   
  Báo quản trị |