DanLuat
×

Thêm bình luận

Nghỉ việc trước thời hạn 30 ngày có bồi thường hợp đồng không?

(NguyenMinhSteel)

  •  1022
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…