Nghỉ việc trong lúc chờ ký hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #500164 20/08/2018

  Nghỉ việc trong lúc chờ ký hợp đồng

  Tình huống:

  A ký hợp đồng 6 tháng với doanh nghiệp và kết thúc ngày 16/2/2018. Hiện tại vẫn chưa được gia hạn hợp đồng tiếp, trong thời gian này nếu xin nghỉ việc thì có ràng buộc nào không?

  Theo quy định của Bộ luật lao động khi hợp đồng lao động kết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên sẽ phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu trường hợp không ký hợp đồng thì hợp đồng đã ký trước đó sẽ tự động được gia hạn (theo khoản 2 Điều 22), cụ thể như sau:

  Hợp đồng lao động hết hạn ngày 12/6/2018, bạn vẫn tiếp tục làm việc và hai bên lại không ký hợp đồng lao động mới, nếu đối chiếu theo quy định trên thì hợp đồng của bạn được tự động gia hạn thành hợp đồng lao động có thời hạn (với thời hạn 24 tháng). Vì vậy trường hợp này muốn nghỉ việc sẽ có sự ràng buộc từ hợp đồng lao động.

  Về thời hạn thông báo trước 10 ngày:

  Chính vì hợp đồng của  đã được gia hạn tự động là hợp đồng 24 tháng, cho nên khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương thì cần thực hiện việc thông báo chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày theo quy định của Bộ luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, chứ không phải là 10 ngày. Việc A thông báo trước 10 ngày là vi phạm.

  Bên cạnh đó, A cũng cần lưu ý về lý do chấm dứt hợp đồng lao động, theo Bộ luật lao động người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây (Điều 37: Bộ luật lao động năm 2012):

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

  Ngoài ra, trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng  trái quy định pháp luật:

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

  Như vậy, với trường hợp này, vì hợp đồng lao động là hợp đồng có thời hạn nên để nghỉ việc đúng luật, A phải thực hiện đồng thời cả hai quy định: về lý do chấm dứt (một trong các lý do điều 37 kể trên) và thời gian thông báo chấm dứt là trước 30 ngày mới đảm bảo chấm dứt hợp đồng đúng luật.

   
  1479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận