nghỉ viêc khi chưa đên tuổi nghi hưu

Chủ đề   RSS   
  • #255666 16/04/2013

    nghỉ viêc khi chưa đên tuổi nghi hưu

    công ty e có một công nhân làm đơn xin nghỉ việc vì lý do gia đình,trong khi đó người này có trên 20 năm công tác cũng như trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.Xin luật sư cho e biết giải quyết trợ cấp thôi việc cho người này như thế nào.E xin cảm ơn! 

     
    3525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận