Nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #414111 21/01/2016

  Nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  Chúng tôi được công ty cho ký hợp đồng phải làm việc 6 ngày trong một tuần, chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật.

  Trong một số giai đoạn, do tình hình công việc, công ty cho phép chúng tôi nghỉ một vài ngày thứ 7 nhưng công ty vẫn trả lương.

  Trong ngày thứ 7 này, công nhân chúng tôi bị bệnh và đi khám chữa bệnh. Công nhân chúng tôi được bác sĩ cấp "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội" trong ngày này.

  Xin Luật sư vui lòng cho biết trong trường hợp này công nhân chúng tôi có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

  Xin chân thành cám ơn!

   

   
  5318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #414307   23/01/2016

  Chào bạn! Với câu hỏi của bạn Luật Hải Nguyên xin được chia sẻ :

  Căn cứ theo Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI  VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

  Điều 3 Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

  a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

  b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

  c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

  2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

  b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Điều 4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

  1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

  Ví dụ 1: Ông D là công nhân may, chế độ làm việc theo ca; ông D được bố trí ngày nghỉ hàng tuần như sau: tuần từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016 vào ngày thứ Tư ngày 06/01/2016, tuần từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016 vào ngày thứ Sáu ngày 15/01/2016. Do bị ốm đau bệnh tật, ông D phải nghỉ việc điều trị bệnh từ ngày 07/01/2016 đến ngày 17/01/2016.

  Thời gian hưởng chế độ ốm đau của ông D được tính từ ngày 07/01/2016 đến ngày 17/01/2016 là 10 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là ngày thứ Sáu ngày 15/01/2016)

  2. Việc xác định người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên để tính thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm, được căn cứ vào nghề, công việc và nơi làm việc của người lao động tại thời điểm người lao động bị ốm đau, tai nạn.

  Ví dụ 2: Bà A, có 13 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc trong điều kiện bình thường; từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016 bà A đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ 30 ngày. Tháng 10/2016, bà A chuyển sang làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ngày 25/10/2016, bà A bị ốm đau phải nghỉ 07 ngày làm việc.

  Tại thời điểm nghỉ việc (tháng 10/2016), bà A làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm của bà A là 40 ngày, tính đến thời điểm ngày 25/10/2016 bà A mới nghỉ hưởng chế độ ốm đau 30 ngày trong năm 2016, do đó thời gian nghỉ việc 07 ngày do bị ốm đau của bà A được giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau.

  Ví dụ 3: Bà B có thời gian đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; từ tháng 01/2016 đến tháng 8/2016, đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau 37 ngày; từ tháng 9/2016 bà B chuyển sang làm công việc trong điều kiện bình thường. Ngày 26/9/2016, bà B bị ốm đau phải nghỉ 03 ngày làm việc.

  Tại thời điểm nghỉ việc do ốm đau (tháng 9/2016), bà B làm việc trong điều kiện bình thường nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm của bà B là 30 ngày; tại thời điểm đó bà B đã hưởng chế độ ốm đau 37 ngày trong năm 2016, do đó bà B không được hưởng trợ cấp ốm đau đối với 03 ngày nghỉ việc từ ngày 26/9/2016.

  3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

  Trường hợp người lao động đã hưởng hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  Ví dụ 4: Bà Nguyễn Thị A, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 3 tháng, mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa của bà A như sau:

  - Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

  - Trường hợp sau khi hưởng hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng 03 tháng.

  Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa của bà A là 180 ngày và 03 tháng.

  Ví dụ 5: Ông B có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là đủ 1 năm, mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Ông B đã hưởng hết 180 ngày đầu tiên, sau đó vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng trợ cấp với mức thấp hơn nhưng tối đa là 1 năm.

  Sau khi điều trị bệnh ổn định, ông B trở lại làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đủ 2 năm thì tiếp tục nghỉ việc để điều trị bệnh (thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày). Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa của lần điều trị này đối với ông B sẽ là 180 ngày và 3 năm (thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính thời gian hưởng tối đa sau khi đã nghỉ hết 180 ngày là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội).

  4. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

  5. Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó.

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #414314   23/01/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14563)
  Số điểm: 100839
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5155 lần
  SMod

  LS thích trích dẫn luật nhỉ

  Người ta chỉ hỏi Có hay Không, LS trích dẫn nguyên 1 đoạn dài như vậy, rốt cuộc câu trả lời là Có được hay Không được hưởng ?

   
  Báo quản trị |  
 • #414327   23/01/2016

  Tôi cám ơn Luật sư Luật Hải Nguyên!

  Tỗi vẫn đã xem thông tư trên và đọc nhiều lần những điều trích dẫn của Luật sư nhưng vẫn không hiểu trong trường hợp tôi hỏi mình có được hưởng bảo hiểm xã hội hay không?

  Xin Luật sư cảm phiền trả lời giúp là được hưởng hay không được hưởng?

  Tôi xin đa tạ!

   
  Báo quản trị |  
 • #414408   25/01/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Chào bạn ctyTNHHkinh.

  Trường hợp bạn hỏi là có được hưởng lương ốm do BHXH trả. Lý do là cty bạn thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/ tuần, ngày thứ 7 vẫn là ngày làm việc nên nghỉ ốm ngày thứ 7 được hưởng lương ốm.

  Một số ngày thứ 7 cty cho nghỉ chỉ mang tính chất hạn hữu (lý do đặc biệt) chứ không phải là thường xuyên, và ngày nghỉ đó vẫn được hưởng lương nên không thể quy đó là ngày nghỉ hàng tuần được. Ngày thứ 7 được coi là ngày nghỉ hàng tuần và không được thanh toán chế độ ốm chỉ đối với đơn vị thực hiện chế độ làm việc 5 ngày / tuần thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #414421   25/01/2016

  Chào bạn RIA1.

  Cám ơn bạn đã trả lời giúp câu hỏi của tôi.

  Tôi rất mong có được câu trả lời đúng luật trước khi áp dụng việc này, nên rát cần một kỹ sư hay một tổ chức luật nào đó trả lời giúp.

  Xin lỗi cho tôi được hỏi bạn có phải là luật sư không ạ?

  Cám ơn bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #414445   25/01/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14563)
  Số điểm: 100839
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5155 lần
  SMod

  Theo tôi thì nếu cty bạn đã trả lương thì bạn sẽ không được hưởng chế độ ốm đau. Căn cứ vào luật BHXH 2014, trường hợp của bạn không phải là "phải nghỉ việc", mà là "không phải làm nhưng được trả lương".

  Nếu muốn hưởng chế độ ốm đau thì không nhận lương từ công ty.

   

  Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

  1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

   
  Báo quản trị |  
 • #414503   26/01/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  @ CtyTNHHkinh

  Hóa ra bạn chỉ tin luật sư thôi à?

  Tôi trả lời cho bạn "yên tâm" là tôi không phải là luật sự đâu nhé.

  Việc bạn hỏi, đáng lẽ người làm BHXH nơi bạn (cũng có thể là chính bạn) phải am hiểu việc này. Chí ít nếu không hiểu thì hỏi cơ quan BHXH nơi bạn để được hướng dẫn.

  Từ lâu rồi, tôi đã vài lần tranh luận với cơ quan BHXH về nội dung này: đơn vị nào làm việc 6 ngày / tuần thì nghỉ ốm ngày thứ 7 được tính hưởng lương ốm do BHXH chi trả; đơn vị nào làm việc 5 ngày / tuần thì nghỉ ốm ngày thứ 7 không được tính hưởng lương ốm; trong khi đó lương ngày thì đều lấy lương tháng chia cho 26 ngày chung cho cả 2 đối tượng trên, như vậy đã làm tụt tiền lương của đối tượng làm việc 5 ngày / tuần nếu có nghỉ ốm.

  Nhưng thôi, bạn chỉ tin cậy luật sư thì mong các LS hãy trả lời cho bạn, hoặc tốt nhất bạn hãy tìm cho mình một LS riêng đi.

  @ ntdieu

  Bạn nói rất đúng, nếu đơn vị đã trả lương thì không được hưởng lương ốm nữa. Nhưng theo tôi hiểu trường hợp chủ topic hỏi là chỉ ví dụ có những ngày nghỉ thứ 7 do đơn vị cho nghỉ thì vẫn được hưởng lương. Còn ngày nghỉ ốm này đơn vị vẫn làm việc, chỉ có người đó nghỉ ốm thôi nên tôi mới trả lời là được hưởng lương ốm.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (26/01/2016)
 • #414568   26/01/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14563)
  Số điểm: 100839
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5155 lần
  SMod

  @RIA1: theo tôi hiểu rằng chủ thớt muốn hỏi "trong những ngày thứ bảy mà NLĐ không phải đi làm mà vẫn được trả lương, nếu NLĐ đi khám bệnh và có giấy hưởng BHXH thì có được hưởng chế độ ốm đau hay không".

  @CtyTNHHKinh : tôi cũng không phải là luật sư nhé. Ở chủ đề này chỉ có người đầu tiên trả lời cho bạn (có vẻ) là luật sư thôi. Tùy bạn muốn nghe theo ai thì nghe.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  hvquyen1 (27/01/2016)
 • #414578   27/01/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  @ ntdieu.

  Bạn đã hiểu đúng, còn tôi đã hiểu sai . Đọc lại tôi mới nhận ra là tôi đã không để ý kỹ đến ý nghĩa của từ "này" trong cụm từ "trong ngày thứ 7 này".

  Rất cảm ơn bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (27/01/2016)
 • #414717   28/01/2016

  Cám ơn tất cả các bạn đã trả lời giúp.

  Qua topic này tôi mới ngộ ra một điều là không chỉ có Luật sư mới trả lời đúng và hay về luật, mà lắm khi họ trả lời còn khó hiểu hơn là "dân ngoại luật".

  Không bàn về ai trả lời cho ai nữa. Rốt cuộc là trường hợp tôi nêu ra là không được hưởng bảo hiểm xã hội.

  Như vậy là bên nhân sự công ty chúng tôi đã làm đúng, một số nhân viên chúng tôi (có cả tôi) bị bịnh và khám bịnh trong những ngày thứ 7 đặc biệt này và bên nhân sự đã từ chối nhận giấy chứng nhận nghỉ bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội với lý do như các bạn đã nêu "đã được nhận lương của côn ty".

  Lần nữa cám ơn tất cả mọi người!

   
  Báo quản trị |