DanLuat 2015

Nghị quyết HĐTV có bắt buộc Biên bản họp kèm theo ?

Chủ đề   RSS   
 • #481553 09/01/2018

  Nghị quyết HĐTV có bắt buộc Biên bản họp kèm theo ?

  Kính chào Luật sư,

  Công ty mình là Công ty TNHH Một thành viên có vốn đầu tư nước ngoài do tổ chức làm chủ, cơ chế công ty theo mô hình Hội đồng thành viên bao gồm 07 người, luật sư cho mình hỏi câu hỏi sau:

  1. Theo Điều 79.7 Luật doanh nghiệp 2014 thì các cuộc họp của HĐTV phải được ghi biên bản, như vậy tôi có thể hiểu rằng nếu một Quyết định hoặc Nghị quyết của HĐTV tuy được thông qua nhưng không có biên bản họp thì sẽ không có hiệu lực không ?

  2. Theo Điều 61.2.e thì Biên bản họp chỉ cần có tên của người ghi biên bản và Chủ tọa là được, vậy đối với Nghị quyết hoặc Quyết định của HĐTV thì có bắt buộc phải đầy đủ tất cả các thành viên của HĐTV ký không, hay chỉ cần Chủ tịch HĐTV thay mặt ký là được, hoặc có thể áp dụng theo hai cách đều được, bởi vì đến 6 thành viên trong HĐTV của công ty tôi hiện không cư trú tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện việc họp từ xa nên việc lấy chữ ký của cả 07 người rất khó khăn, trong khi Chủ tịch HĐTV thì đang ở Việt Nam, nếu chỉ cần chữ ký của Chủ tịch HĐTV thì sẽ dễ hơn rất nhiều.

  Rất mong được luật sư giúp đỡ, tôi xin cảm ơn.

   
  688 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #488010   27/03/2018

             Kính gửi: japfavn;

          Tuy tôi không phải Luật Sư nhưng mong được cùng thảo luận về chủ đề này.

           Về câu hỏi thứ nhất, khoản 7 Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: "Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác". Biên bản họp Hội đồng thành viên thể hiện điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và các quyết định được thông qua. Như vậy, biên bản họp là một trong những cơ sở ban hành nghị quyết của Hội đồng thành viên;

           Về câu hỏi thứ hai, điểm đ khoản 2 Điều 57 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên là một trong các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

            Vì kiến thức của tôi vẫn còn hạn hẹp nên mong được trao đổi thêm. 

  Trân trọng,

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-