Nghị quyết 52-NQ/TW: 08 chủ trương, chính sách trong cuộc CM công nghiệp lần 4

Chủ đề   RSS   
 • #529498 30/09/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 734 lần


  Nghị quyết 52-NQ/TW: 08 chủ trương, chính sách trong cuộc CM công nghiệp lần 4

  Ngày 27.9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

  Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được nghị quyết đề ra gồm:

  1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội

  2. Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia

  3. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

  4. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

  5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực

  6. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

  7. Chính sách hội nhập quốc tế

  8. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội

   

   
  671 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận