Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2018 chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại NHPTVN

Chủ đề   RSS   
 • #490815 02/05/2018

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2018 chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại NHPTVN

  Vừa qua, ngày 24/04/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng phát triển Việt Nam.

  Theo đó, Người lao động tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi nghỉ hưu trước tuổi được thực hiện một lần trong năm 2018, được hưởng các chế độ như sau:

  1. Người lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các chế độ sau:

  a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

  b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp cho người lao động nghỉ hưu trước tuổi là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 05 năm cuối cùng trước khi nghỉ việc;

  c) Được hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định năm 2018 cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, trường hợp có tháng lẻ thì từ dưới 01 tháng không được tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

  2. Người lao động trên 59 tuổi nhưng chưa đủ 60 tuổi đối với nam tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018, trên 54 tuổi nhưng chưa đủ 55 tuổi đối với nữ tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và hưởng thêm các chế độ sau:

  a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

  b) Được hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định năm 2018 cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, trường hợp có tháng lẻ thì từ dưới 01 tháng không được tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

  Xem chi tiết nội dụng tại Nghị quyết 29/NQ-CP có hiệu lực ngày 24/04/2018.

   
  1339 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận