DanLuat 2015

Nghị quyết 28/NQ-TW: Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm

Chủ đề   RSS   
 • #492503 24/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3074)
  Số điểm: 60490
  Cảm ơn: 567
  Được cảm ơn 3941 lần


  Nghị quyết 28/NQ-TW: Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm

  >>> Nghị quyết 26/NQ-TW: quy hoạch số lượng cán bộ lãnh đạo các cấp

  >>> Nghị quyết 27/NQ-TW: bãi bỏ 5 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức

  Ngày 23/05/2018, Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được chính thức được thông qua.

  Theo đó, sẽ thay đổi nhiều chính sách liên quan đến BHXH, đơn cử như sau:

  - Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

  - Sửa đổi cách tính lương hưu theo hướng công bằng giữa nam và nữ.

  - Nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt cũng phải tham gia BHXH bắt buộc.

  - Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021, tiến tới việc thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.

  - Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  - Tăng quyền lợi được hưởng BHXH nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH, giảm quyền lợi hưởng BHXH 1 lần.

   
  21147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #492601   25/05/2018

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (405)
  Số điểm: 3226
  Cảm ơn: 214
  Được cảm ơn 66 lần


  Thêm 4 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ban chấp hành trung ương vừa ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW. Với quan điểm chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.
   
  Do đó, Nghị quyết này chỉ đạo, rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.
   
  Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu rõ việc Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí. 
   
   

  Không có gì là không thể

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  metoisangnhinan@gmail.com (30/05/2018) trchoai (31/05/2018) duyentien80 (12/06/2018)

0 Thành viên đang online
-