Nghị quyết 18/NQ-TW: thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã

Chủ đề   RSS   
 • #472593 28/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1683 lần


  Nghị quyết 18/NQ-TW: thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã

  Ngày 25/10/2017, tại Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII, Nghị quyết 18/NQ-TW về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính thức được ban hành.

  Theo đó, tại Nghị quyết 18/NQ-TW nêu các nhiệm vụ nhằm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính nổi bật sau đây:

  1. Nhóm giải pháp đối với toàn hệ thống chính trị

  - Giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian.

  - Giảm tỉ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng.

  - Đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách tiền lương.

  2. Nhóm giải pháp cụ thể

  Đối với hệ thống tổ chức của Đảng:

  Thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

  Đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương:

  - Giảm tối đa các ban quản lý dự án.

  - Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế;

  - Thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra.

  Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

  Đối với chính quyền địa phương

  - Cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành.

  - Hợp nhất văn phòng HĐND, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung.

  Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng

  - Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

  - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền.

  Xem chi tiết toàn văn Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 tại file đính kèm.

   
  11004 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  chinamnhi (28/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận