Nghỉ quá ngày phép có bị trừ lương hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #494966 25/06/2018

  Nghỉ quá ngày phép có bị trừ lương hay không?

  Theo như mình được biết thì khi người lao đọng ký loại hình hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên sẽ có 12 ngày phép. Nếu như Người Lao Động nghỉ quá số lượng trên Công Ty có quyền thu tiền lại người lao động những ngày nghỉ quá phép không?

  Xin cảm ơn

   
  6606 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #494984   25/06/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14573)
  Số điểm: 100925
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5159 lần
  SMod

  Nghỉ quá số ngày được nghỉ thì những ngày nghỉ lố không được trả lương. Nếu cty đã trả lương thì đương nhiên cty có quyền thu lại tiền lương những ngày này, hoặc họ có thể cấn trừ vào lương tháng sau.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  huongnguyen1207 (25/06/2018)
 • #495017   25/06/2018

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  "Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

  2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền."

  Căn cứ theo quy định trên thì nếu trong năm bạn đã nghĩ hết số ngày nghỉ hằng năm mà vẫn còn nghỉ thì những ngày nghỉ lố đó của bạn sẽ không được công ty trả lương. Công ty sẽ không tính lương cho bạn trong những ngày bạn nghỉ lố đó chứ không được trừ lương của bạn nếu bạn đã xin phép nghỉ theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #495023   26/06/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14573)
  Số điểm: 100925
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5159 lần
  SMod

  hoangtung2402: Nếu công ty đã lỡ trả lương những ngày nghỉ lố đó thì sao ? Có được phép đòi lại tiền lương những ngày này không ?

   
  Báo quản trị |  
 • #495690   30/06/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Theo quy định thì Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2  Điều 114 Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.Nếu nghỉ quá số ngày thì sẽ không được hưởng lương những ngày đó. Công ty sẽ không tính những ngày nghỉ này là ngày nghỉ phép được hưởng lương và không tính lương những ngày này. Trong trường hợp bạn đã hưởng lương của tất cả những ngày nghỉ này thì mới phải hoàn trả lại cho công ty những ngày đáng lẽ không được hưởng lương nhưng mà bạn đã hưởng trước.

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #495805   01/07/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14573)
  Số điểm: 100925
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5159 lần
  SMod

  Bạn Kimhang1302 trích dẫn nội dung hướng dẫn điều 114 BLLĐ nói về Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ là không liên quan đến nội dung câu hỏi.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #503604   29/09/2018

  Ngày nghỉ hằng năm được xem là ngày nghỉ có hưởng lương. Nếu nghỉ quá số ngày phép năm theo quy định thì được xem là ngày nghỉ không hưởng lương. Thông thường việc nghỉ không hưởng lương sẽ được tính vào mỗi thàng khi tới khi trả lương, nghĩa là khi trả lương sẽ có trừ đi những ngày nghỉ không hưởng lương.

   
  Báo quản trị |  
 • #504255   09/10/2018

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Trường hợp nghỉ quá số ngày nghỉ hàng năm thì những ngày nghỉ quá này sẽ không được hưởng lương bạn nhé. Khi tính lương để trả cho người lao động thì sẽ trừ đi những ngày nghỉ quá này. Nếu như đã lỡ chi trả rồi thì yêu cầu người lao động hoàn trả lại nhé.

   

   
  Báo quản trị |