DanLuat 2015

nghỉ không lương

Chủ đề   RSS   
 • #125165 22/08/2011

  Trangus

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  nghỉ không lương

  Luật sư cho em hỏi, đang là biên chế chính thức của một cơ quan nhà nước nay muốn nghỉ không lương thì thủ tục để nghỉ không lương như thế nào?, có quyền lợi và nghĩa vụ ra sao? Xin cảm ơn Luật sư./.
   
  20904 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #125186   22/08/2011

  LuatSuDuongVanMai
  LuatSuDuongVanMai
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2010
  Tổng số bài viết (4918)
  Số điểm: 28917
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 1779 lần
  Lawyer

  Chào bạn!
  Bạn có thể tham khảo công văn số 1556/BNV-TCCB ngày 28/05/2009 của Bộ nội vụ hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức để biết mình cần phải làm gì nhé.Toàn văn Công văn này như sau:

  BỘ NỘI VỤ
  ---------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -------------------

  Số: 1556/BNV-TCCB
  V/v hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ

  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009

   

  Kính gửi: Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

  Thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức về áp dụng một số điều của Bộ Luật Lao động về một số chế độ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức; để thực hiện thống nhất chế độ nghỉ ngơi đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ, sau khi lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn quy trình giải quyết và quản lý nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức và lao động hợp đồng (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) trong cơ quan Bộ (các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ) như sau:

  1. Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ thực hiện theo khoản 1 và 2, điều 9 Pháp lệnh cán bộ, công chức.

  2. Cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ khi nghỉ phép, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương phải có giấy hoặc đơn xin nghỉ và được cấp có thẩm quyền giải quyết bằng văn bản.

  3. Quy trình giải quyết nghỉ phép năm đối với cán bộ, công chức:

  a) Khi có nhu cầu nghỉ phép năm, cán bộ, công chức phải viết giấy xin nghỉ phép (theo mẫu đính kèm) gửi thủ trưởng quản lý trực tiếp xem xét quyết định.

  b) Thẩm quyền giải quyết nghỉ phép:

  - Thủ trưởng các đơn vị do Bộ trưởng xem xét và phê duyệt vào giấy xin phép.

  - Phó thủ trưởng, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên do thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt vào giấy xin nghỉ phép.

  4. Quy trình giải quyết nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương đối với cán bộ, công chức:

  a) Khi có nhu cầu nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, cán bộ, công chức phải làm đơn xin nghỉ (theo mẫu đính kèm) và có ý kiến của thủ trưởng đơn vị gửi Bộ trưởng, thông qua Vụ Tổ chức cán bộ; trừ trường hợp nghỉ việc riêng do bố, mẹ, vợ, chồng, con chết thì không phải làm đơn.

  b) Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, đề xuất ý kiến và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  c) Căn cứ vào ý kiến của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo bằng văn bản để thủ trưởng đơn vị, kế toán Văn phòng Bộ và người có đơn xin nghỉ việc biết thực hiện.

  5. Quản lý nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương đối với cán bộ, công chức:

  a) Mỗi đơn vị phân công một chuyên viên kiêm nhiệm mở sổ theo dõi (theo mẫu đính kèm) nghỉ phép năm của cán bộ, công chức trong năm.

  b) Vụ Tổ chức cán bộ mở sổ theo dõi nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức cơ quan Bộ trong năm.

  c) Thủ trưởng các đơn vị không tự ý giải quyết cho cán bộ, công chức được nghỉ ngày làm việc trái với chế độ Nhà nước quy định.

  Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn về quy trình giải quyết và quản lý nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ việc không hưởng lương đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ để thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức biết thực hiện./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các đồng chí Thứ trưởng;
  - Lưu VT, TCCB.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ  
  Phạm Minh Tạo

  Chúc bạn may mắn!

  Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

  Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

  Lĩnh vực hoạt động:

  1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

  2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

  3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

  4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LuatSuDuongVanMai vì bài viết hữu ích
  Trangus (25/08/2011)

0 Thành viên đang online
-