NGHỈ HƯU THEO NĐ 108

Chủ đề   RSS   
 • #367731 15/01/2015

  NGHỈ HƯU THEO NĐ 108

  Xin Luật sư tư vấn giúp em: Cho em hỏi Mẹ em sinh ngày 26/06/1966, hiện đang là giáo viên và dạy được 26 năm. Năm nay mẹ em được 49 tuổi, mẹ em muốn về hưu trước tuổi theo NĐ108 của chính phủ, nhưng không biết có nhận được các chế độ trợ cấp tiền lương không ạ! Nếu 49 tuổi nghỉ thì không được nhận chế độ trợ cấp về tiền lương mà chỉ nghỉ và hưởng lương hưu như bình thường thì mẹ em đợi đến khi đủ 50 tuổi thì có được nghỉ theo Nghị định 108 và được hưởng những khoản phụ như: Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định. Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Khi nghỉ theo Nghị Định thì số tiền trợ cấp sẽ được nhận liền hay phải đợi đến lúc đúng tuổi 55 mới được nhận ạ! Và tiền lương hưu nhận hàng tháng 75%, có được tính từ thời điểm nghỉ trước hạn không ạ! Gia đình em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Luật sư. Xin cảm ơn.

   

   
  3200 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #448040   25/02/2017

  Chào bạn!

  Dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

  Trước hết, mẹ bạn đang là giáo viên nên tôi giả sử mẹ bạn là viên chức. Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế quy định về đối tượng áp dụng như sau:

  “1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

  2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

  4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

  5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

  6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.”

  Như vậy mẹ bạn thuộc đối tượng được tinh giản biên chế theo Nghị định này, tuy nhiên mẹ bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này thì mẹ bạn mới được áp dụng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

  “Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

  b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

  c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

  d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

  đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

  g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.”

  Ngoài ra, theo Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP: Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

  Như vậy, do mẹ bạn mới 49 tuổi (<53 tuổi) nên sẽ bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi. Chỉ khi mẹ bạn trên 53 tuổi, mẹ bạn mới được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng và không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu do về hưu trước tuổi.

  Bên cạnh đó, mẹ bạn còn được hưởng thêm trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu có trên 25 năm đóng BHXH theo Điều 54 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Cụ thể:

  “1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

  2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.” 

  Như vậy, số tiền trợ cấp một lần sẽ được nhận khi mẹ bạn hoàn thành thủ tục nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

  Thứ hai, về tiền lương hàng tháng. Mức lương hưu hàng tháng tính theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  "1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.”

  Như vậy, nếu mẹ bạn nghỉ hưu năm 53 tuổi, có trên 20 năm đóng BHXH thì tiền lương hưu hàng tháng sẽ được tính 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi nghỉ hưu.

  Hiện tại, do các thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế, nên tôi chỉ có thể trả lời sơ bộ cho bạn như vậy. Để có được câu trả lời chính xác hơn bạn nên liên hệ trực tiếp với luật sư để cung cấp thêm những thông tin cụ thể, cũng như trao đổi để tìm ra phương án tốt nhất.

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hà Tường Vân

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |