Nghỉ hưu có được thanh toán phép năm không?

Chủ đề   RSS   
 • #517303 27/04/2019

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 124 lần


  Nghỉ hưu có được thanh toán phép năm không?

  1. Đối với người lao động:

   Bộ luật Lao động 2012 có quy định:

  Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

  1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

  2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền. 

  => Người lao động nghỉ hưu vẫn được thanh toán tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ.

  2. Đối với viên chức:

  Căn cứ Luật Viên chức 2010

  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

  ...

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx

  => Như vậy, viên chức cũng được áp dụng quy định thanh toán ngày phép năm chưa nghỉ.

  3. Đối với cán bộ, công chức

  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008

  Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

  Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx

  => Cán bộ, công chức cũng được thanh toán tiền phép năm những ngày chưa nghỉ.

  Có thể xem Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành.

  Tuy nhiên, thông tư này bị sửa đổi bổ sung một số nội dung bởi Thông tư 57/2014/TT-BTC, do đó chúng ta nên tra cứu kết hợp 2 văn bản (nếu là thành viên có phí củ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chúng ta có thể sử dụng tiện ích bôi vàng khi tra cứu trực tuyến trên website TVPL):

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-141-2011-tt-btc-che-do-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-130865.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-57-2014-TT-BTC-thanh-toan-tien-nghi-phep-hang-nam-doi-voi-can-bo-cong-chuc-230267.aspx

   
  2173 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  van711 (10/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517942   09/05/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (940)
  Số điểm: 6500
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 126 lần


  Cảm ơn thông tin bổ ích của bạn. Việc nghỉ hưu không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ. vì vậy, mọi người đọc để nắm rõ thông tin để đảm bảo quyền lợi của mình, tránh trường hợp không biết sẽ không nhận được khoản tiền phép năm.

   
  Báo quản trị |