Nghỉ hậu sản có được xét bảo lưu "chiến sĩ thi đua"

Chủ đề   RSS   
  • #264170 25/05/2013

    Nghỉ hậu sản có được xét bảo lưu "chiến sĩ thi đua"

    Tôi là giáo viên trường THPT. 4 năm liên tục ( 2008-2012) tôi đều là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm nay(năm học 2012-2013) tôi nghỉ hậu sản. Tôi có nghe thông tin năm học mà nghỉ hậu sản thì được xét tối đa là lao động tiên tiến  nhưng năm sau khi tiếp tục đăng kí chiến sĩ thi đua thì vẫn được công nhận về mặt giấy tờ là chioe61n sĩ thi đua. Xin hỏi luật sư năm tới nếu tôi đăng kí chiến sĩ thi đua thi tôi có được tính là chiến sĩ thi đua cơ sở 6 năm liên tục không?

     
    3272 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ