Nghị định về đánh giá và giám sát đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #379632 17/04/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4202 lần


  Nghị định về đánh giá và giám sát đầu tư

  Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện Nghị định về đánh giá và giám sát đầu tư để 01/07/2015 này đưa vào áp dụng chính thức và thay thế Nghị định 113/2009/NĐ-CP. Nghị định này có các nội dung chính như sau:

  1. Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nội dung đánh giá, giám sát đầu tư đối với từng loại dự án:

  - Chương trình, dự án đầu tư công.

  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  - Dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công.

  - Dự án đầu tư nước ngoài.

  - Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.

  Đồng thời quy định, trách nhiệm và nội dung đánh giá, giám sát tổng thể đầu tư.

  2. Mở rộng quyền đánh giá, giám sát đầu tư với cộng đồng.

  3. Điều kiện để cá nhân tư vấn đánh giá dự án đầu tư

  - Năng lực của cá nhân tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân thành hạng 1 và hạng 2. Trong đó, phạm vi hoạt động của từng hạng như sau:

       + Hạng 1: Được tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.

        + Hạng 2: Được tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án nhóm B, C.

  - Đối với hạng 1:

       + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

       + Đã đạt tiêu chuẩn tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 tối thiểu 3 năm hoặc có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 8 năm.

       + Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư hoặc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thẩm tra, thẩm định hoặc quản lý đầu tư tối thiểu 02 dự án nhóm A trở lên.

       + Đã được học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, đánh giá đầu tư và được cấp chứng chỉ đào tạo do các cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

  - Đối với hạng 2:

        + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

        + Đã có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 5 năm.

        + Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư hoặc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thẩm tra, thẩm định hoặc quản lý đầu tư tối thiểu 05 dự án.

        + Đã được học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, đánh giá đầu tư và được cấp chứng chỉ đào tạo do các cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

  Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định về điều kiện với cá nhân, tổ chức đánh giá giám sát đầu tư, các cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị chủ trì.

  4. Chế độ báo cáo và đánh giá giám sát đầu tư.

  Xem chi tiết nội dung tại dự thảo dưới đây.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 17/04/2015 04:33:25 CH
   
  4875 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận