Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Chủ đề   RSS   
 • #423710 06/05/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

  >>> Tổng hợp điểm mới Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

  Tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, khóa XIII vừa qua, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 đã đựơc thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

  Nhằm kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

  Theo đó, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và thay thế Điều 38 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn quản lý thuế.

  Nghị định này quy định chi tiết 21 trường hợp được miễn thuế. Đồng thời cũng giải thích trường hợp nào đựơc xem là trường hợp miễn thuế khác. Đó là các trường hợp:

  1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   
  2. Hàng hóa có tổng trị giá khai báo dưới 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 100.000 đồng Việt Nam cho một tổ chức, một cá nhân cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.
   
  3. Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau:
   
  + Hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu:
   
  Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân Việt Nam gửi cho cá nhân nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1.000.000 đồng. Trường hợp trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng.
   
  Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân Việt Nam gửi cho tổ chức nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 đồng.
   
  Hàng hóa là hàng mẫu nêu trên không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
   
  + Ấn phẩm quảng cáo bao gồm: tờ rơi, catatog thương mại, niên giám, tài liệu quảng cáo, áp phích du lịch được dùng để quảng cáo, công bố hay quảng cáo một hàng hóa hoặc dịch vụ và được cung cấp miễn phí được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 10 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 với điều kiện mỗi lô hàng chỉ gồm 01 bản ấn phẩm.
   
  Trường hợp 01 lô hàng có nhiều loại ấn phẩm khác nhau thì mỗi loại ấn phẩm chỉ có một bản.
   
  Trường hợp 01 lô hàng có nhiều bản của một loại ấn phẩm, tổng khối lượng ấn phẩm không vượt quá 01 kg.
   
  4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 23 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 trên cơ sở đề nghị của Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh và phải được xác định cụ thể số lượng, trị giá hàng hóa miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Nghị định này cũng hướng dẫn chi tiết  cụ thể hơn so với Nghị định 87/2010/NĐ-CP về hồ sơ, thủ tục thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 tại file đính kèm.

   
  7503 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận