Nghị định 85/2011/NĐ-CP trái với Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Chủ đề   RSS   
 • #325737 30/05/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (471)
  Số điểm: 24153
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 681 lần
  SMod

  Nghị định 85/2011/NĐ-CP trái với Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

  8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

  2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

  a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

  Khoản 6 Điều 1 Nghị định 85/2011/NĐ-CP

  6. Điều 26 được sửa đổi như sau:

  “1. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

  Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

  Như vậy, có thể thấy Nghị định 85 đã trái với Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 ở những điểm sau:

  Một là, thời hạn bảo hộ quyền nhân thân và tài sản đối với tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng theo Luật là 75 năm còn Nghị định cắt bớt còn 50 năm.

  Hai là, thời bạn bảo hộ quyền nhân thân và tài sản đối với tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng mà chưa công bố trong thời hạn quy định theo Luật là 100 năm còn Nghị định cắt bớt còn 50 năm từ khi tác phẩm được định hình.

  Rõ ràng, Nghị định trên đã trái với Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 nhưng mãi từ năm 2011 đến nay chẳng một ai “xử lý” sự việc này!

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 30/05/2014 08:58:32 SA
   
  4536 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  nguyendoanhvn (30/05/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận