DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh

Vừa qua, ngày 15/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó: Nghị định 08 này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của nhiều Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh nằm trong 8 lĩnh vực như sau:

1/ Lĩnh vực xăng dầu:

- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

2/ Lĩnh vực thuốc lá:

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định 106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

3/ Lĩnh vực điện lực:

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

4/ Lĩnh vự nhượng quyền thương mại:

- Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

5/ Lĩnh vực thương mại điện tử:

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử.

6/ Lĩnh vực hóa chất:

- Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

7/ Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp:

- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 về vật liệu nổ công nghiệp.

- Nghị định 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 và Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

8/ Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương:

- Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2018.

  •  3531
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…