Ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #524114 29/07/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử

  Chúng ta cùng tham khảo câu trả lời của cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh:

  “Trường hợp công ty nhận hóa đơn đầu vào có ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn khác nhau nhưng có đầy đủ các hồ sơ để chứng minh về việc mua hàng hóa, dịch vụ và thời điểm bàn giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì các hóa đơn này là căn cứ để kê khai thuế”.


  Chúng ra  kiểm tra thêm kết luận tại Công văn 58325/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế về hóa đơn điện tử do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. Cụ thể:

  “Căn cứ theo quy định trên, trường hợp của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đang sử dụng hóa đơn điện tử, trong quá trình sử dụng khi bán hàng hóa, dịch vụ thì ngày lập hóa đơn điện tử Công ty phải thực hiện theo đúng quy định tại tiết a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì Công ty phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.
  ….”.

   
  2095 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524281   30/07/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Vấn đề này mình thấy nên hỏi trực tiếp cơ quan thuế quản lý trực tiếp, vì có thể cơ quan thuế sẽ không  chấp nhận hóa đơn điện tử ngày ký không trùng với ngày lập hóa đơn. Mình có tìm thấy trả lời của Bộ Tài chính thì trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì Doanh nghiệp bạn phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #533629   27/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Hiện tại đã có Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định cụ thể:

  "e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử

  Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này."
   
  Như vậy, theo quy định nêu trên thì ngày lập hóa đơn điện tử phải trùng với ngày ký hóa đơn điện tử nhé.
   
  Báo quản trị |