DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, có nghĩa là…

(trang_u)

Ngày cuối cùng của năm 2016 và cũng là ngày cuối cùng:

ngày 31 tháng 12 năm 2016

1. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm 2017

(Khoản 4 Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)   

2. Áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội: 4.8%/năm (tức 0.4%/tháng)

(Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2016)

3. Áp dụng các Luật, Bộ luật sau:

- Bộ luật hàng hải 2005

- Luật báo chí 1989Luật báo chí sửa đổi 1999

- Luật Ngân sách Nhà nước 2002

- Luật kế toán 2003

- Bộ luật dân sự 2005

- Luật Dược 2005

4. Áp dụng cái gọi là “thuế môn bài”, vì từ ngày 01/01/2017, sẽ phải nộp lệ phí môn bài, thay vì thuế môn bài như hiện nay

(Luật phí và lệ phí 2015)

5. Hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng để cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình

(Thông tư 25/2016/TT-NHNN)

6. Àp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2016

(Nghị định 122/2015/NĐ-CP)

7. Áp dụng thu các loại phí và lệ phí sau:

- Lệ phí trước bạ theo các Thông tư 124/2011/TT-BTC, Thông tư 34/2013/TT-BTC, Thông tư 75/2016/TT-BTCThông tư 140/2015/TT-BTC

- Phí giới thiệu việc làm theo Thông tư 72/2016/TT-BTC                           

- Phí cảng, bến thủy nội địa theo Thông tư 59/2016/TT-BTC

- Phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo Thông tư 42/2016/TT-BTC

- Phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân theo Thông tư 32/2013/TT-BTCThông tư 29/2016/TT-BTC

- Phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải theo Thông tư 01/2016/TT-BTC

- Phí bay qua vùng trời Việt Nam theo Thông tư 196/2015/TT-BTC

- Lệ phí thẻ Căn cước công dân theo Thông tư 170/2015/TT-BTC

- Phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam theo Thông tư 157/2015/TT-BTC

- Phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài theo Thông tư 236/2009/TT-BTCThông tư 156/2015/TT-BTC

 - Lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam theo Thông tư 02/2012/TT-BTCThông tư 118/2015/TT-BTC

- Phí, lệ phí trong công tác thú y theo Thông tư 04/2012/TT-BTCThông tư 113/2015/TT-BTC

- Phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo Thông tư 54/2015/TT-BTC

- Phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Thông tư 197/2014/TT-BTC

- Phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam theo Thông tư 181/2014/TT-BTC

- Phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Thông tư 155/2014/TT-BTC

- Phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư 150/2014/TT-BTC

- Phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập theo Thông tư 141/2014/TT-BTC

- Phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư 122/2013/TT-BTCThông tư 136/2014/TT-BTC

- Phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng theo Thông tư 75/2014/TT-BTC

- Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Thông tư 67/2014/TT-BTC

- Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam tại Thông tư 66/2014/TT-BTC

- Phí tham quan làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tại Thông tư 64/2014/TT-BTC

- Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự theo Thông tư 18/2014/TT-BTC

- Phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế theo Thông tư 08/2014/TT-BTC

- Phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản theo Thông tư 204/2013/TT-BTC

- Phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam theo Thông tư 174/2013/TT-BTC

- Phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo Thông tư 170/2013/TT-BTC

- Phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Thông tư 165/2013/TT-BTC

- Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay theo Thông tư 151/2013/TT-BTC

- Phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC

- Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển theo Thông tư 132/2013/TT-BTC

- Lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Thông tư 127/2013/TT-BTC

- Phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư 122/2013/TT-BTC

- Lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác theo Thông tư 121/2013/TT-BTC

- Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa theo Thông tư 123/2013/TT-BTC

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo Thông tư 176/2012/TT-BTCThông tư 106/2013/TT-BTC

- Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam theo Thông tư 95/2013/TT-BTC

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo Thông tư 78/2013/TT-BTC

- Lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại theo Thông tư 42/2013/TT-BTC

- Phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam theo Thông tư 27/2013/TT-BTC

- Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo Thông tư 23/2013/TT-BTC

- Lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự theo Thông tư 36/2004/TT-BTCThông tư 01/2013/TT-BTC

- Phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam  theo Thông tư 226/2012/TT-BTC

- Phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo Thông tư 223/2012/TT-BTC

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư 187/2012/TT-BTC

….(Các bạn có thể tra cứu thêm tại Thư Viện Pháp Luật)

8. Áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia với mức 55%            

(Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014)

9. Đổi giấy phép lái xe ô tô và hạng A4 sang thẻ PET

Sau 06 tháng kể từ thời điểm này, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để câp lại Giấy phép lái xe

(Điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT)

  •  18100
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận


Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT . Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch

Loading…