DanLuat 2015

Ngành nghề đăng ký kinh doanh hoạt động XNK và vận tải quốc tế

Chủ đề   RSS   
 • #147348 13/11/2011

  tonny

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ngành nghề đăng ký kinh doanh hoạt động XNK và vận tải quốc tế

  Kính chào Luật Sư,

  Hiện nay tôi và một người bạn cùng góp vốn để thành lập công ty TNHH chuyên về dịch vụ vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế + XNK hàng hóa. Hiện nay tôi đang không biết khai báo nghành nghề kinh doanh như thế nào cho công ty trong giấy DKKD và điều lệ DN.

  Cụ thể là chúng tôi muốn sau này công ty có thể kinh doanh các dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế đường biển và hàng không và buôn bán trong nước và các dich vụ kèm theo như: Khai báo Hai Quan hàng XNK, kinh doanh XNK trực tiếp tất cả các mặt hàng nhà nước không cấm, nhận ủy thác xuất nhập khẩu cho các đơn vị khác.

  Mong các LS giúp đỡ tư vấn sớm xem tôi phải khai báo trong Giấy DKKD và điều lệ công ty thế nào cho đúng phap luật và tránh phát sinh sau khi công ty hoạt động ?

  Tran trọng,

  Trần Bá Nguyên
   
  4284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #148538   18/11/2011

  luatQuynhnhu
  luatQuynhnhu
  Top 75
  Male
  Luật sư quốc gia

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2011
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 8645
  Cảm ơn: 60
  Được cảm ơn 580 lần
  Lawyer

  Chào bạn, nội dung bạn hỏi Luật sư tư vấn như sau:
  ý tưởng của bạn là kinh doanh dịch vụ vận tải trong nước và quốc tế làm thủ tuc xuất nhập khẩu thực chất là  kinh doanh LOGISTÍCS. riêng về vấn đề này có một nghi định điều chỉnh ( tôi sẽ trích dẫn dưới  đây) nó bao gồm nhiều vấn đề, bạn nên tìm đến một công ty, văn phòng luật sư để có phương án tư vấn tối ưu nhất, tôi e rằng với thời gian eo hẹp tôi không có điều kiện nói hết cho bạn  điều đó làm ảnh hưởng đến dự án của hai bạn

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif; text-align: center;">NGHỊ ĐỊNH

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2007/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2007

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">  

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif; text-align: center;">CHÍNH PHỦ

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">NGHỊ ĐỊNH :

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Chương I

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">QUY ĐỊNH CHUNG

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ 1ô-gi-stíc.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 2. Đối tượng áp dụng

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động liên quan đến địch vụ lô-gi-stíc.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 3. Giải thích từ ngữ

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Dịch vụ lô-gi-stíc là hoạt động thương mại được quy định tại Điều 233 Luật Thương mại.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc là thương nhân tổ chức thực hiện dịch vụ lô-gi-stíc cho khách hàng bằng cách tự mình thực hiện hoặc thuê lại thương nhân khác thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của dịch vụ đó.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc là thương nhân thuộc các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có cam kết trong các điều ước quốc tế về mở cửa thị trường kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">4. Giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện địch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Nghị định này.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 233 Luật Thương mại được phân loại như sau:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Các dịch vụ 1ô-gi-stíc liên quan đến vận tải, bao gồm:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Dịch vụ vận tải hàng không;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">d) Dịch vụ vận tải đường sắt;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">đ) Dịch vụ vận tải đường bộ.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">e) Dịch vụ vận tải đường ống.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác, bao gồm:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Dịch vụ bưu chính;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Dịch vụ thương mại bán buôn;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">đ) Các địch vụ hỗ trợ vận tải khác.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Chương II

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC VÀ GIỚI HẠN

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật ViệtNam.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chi được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật ViệtNam.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ được thành lập công ty liên doanh vận hành đội tàu từ năm 2009, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; được thành lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, hạn chế này chấm dứt vào năm 2012;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải thuỷ nội địa thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không thì thực hiện theo quy định của Luật hàng không dân đụng Việt Nam;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường sắt thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">đ) Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010;

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">e) Không được thực hiện dịch vụ vận tải đường ống, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 7. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật ViệtNam.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ được thực hiện dưới hình thức liên doanh sau ba năm hoặc dưới các hình thức khác sau năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">c) Không được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 8. Giới hạn trách nhiệm

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về giới hạn trách nhiệm trong lĩnh vực vận tải.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc không thuộc phạm vi khoản 1 Điều này do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên không có thoả thuận thì thực hiện như sau:

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">a) Trường hợp khách hàng không có thông báo trước về gía trị của hàng hoá thì giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">b) Trường hợp khách hàng đã thông báo trước về giá trị của hàng hoá và được thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc xác nhận thì giới hạn trách nhiệm là toàn bộ giá trị của hàng hoá đó.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Giới hạn trách nhiệm đối với trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ lô gi-stíc tổ chức thực hiện nhiều công đoạn có quy định giới hạn trách nhiệm khác nhau là giới hạn trách nhiệm của công đoạn có giới hạn trách nhiệm cao nhất.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Chương III

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 9. Quản lý nhà nước

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Bộ Công thương chịu trách nhiệm chung trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc liên quan, bao gồm tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm các điều kiện kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật của thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc trong lĩnh vực được phân công.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh dịch vụ 1ô-gi-stíc theo quy định hiện hành của pháp luật.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ nêu tại các khoản 1, 2, 3 Điều này trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 10. Xử lý vi phạm

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Chương IV

  #ffffff; text-align: center; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 11. Quy định chuyển tiếp

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện hoạt động lô-gi-stíc trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định này được phép tiếp tục kinh doanh và không phải đăng ký lại.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Điều 12. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  #ffffff; text-indent: 0.5in; line-height: 14px; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  #ffffff; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;"> 

  #ffffff; text-indent: 279pt; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">TM. CHÍNH PHỦ

  #ffffff; text-indent: 279pt; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">   THỦ TƯỚNG

  #ffffff; text-indent: 279pt; text-align: justify; font-family: arial, helvetica, georgia, sans-serif;">Nguyễn Tấn Dũng
   Nội dung của bạn hỏi nằm trong quy định này, hy vọng   bạn sẽ thành công
  trân trọng
  Luật sư: Phạm tiến Quyển


  CÔNG TY LUẬT QUỲNH NHƯ : SỐ 62 NGUYỄN GIA THIỀU- TP BẮC NINH- TỈNH BẮC NINH : 0199 826 1982 ; 099.689.5678 Cung cấp dịch vụ

  -Tư vấn thường xuyên cho Doanh Nghiệp -Tư vấn tất cả các lĩnh vực pháp luật-

  -Tranh tụng tòa án: Vụ án Hình sự;Vụ án dân sự;vụ án hành chính;Tranh chấp Lao động;Tranh chấp hôn nhân gia đình;Tranh chấp đất đai;Tranh chấp kinh doanh thương mại;Thu hồi nợ

  - Trợ giúp pháp lý- Đại diện Ngoài tố tụng; soạn thảo đơn từ, di chúc,....

  -Tư vấn pháp luật miễn phí

  +qua mạng Danluat.vn :http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su/luatquynhnhu

  +Qua điện thoại số : 093 617 3333

  +Qua email : quynhnhulawer@yahoo.com.vn

  -Địa chỉ : 62 Phố Nguyễn Gia Thiều - TP Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh

  tel: 02223- 857 093 Hotline: 099 689-5678

  Mobile: 093 617 3333

  hoặc : 099 -689.5678

  Giám đốc: Luật sư Phạm Tiến Quyển

   
  Báo quản trị |  
 • #148667   19/11/2011

  tuvanhale
  tuvanhale
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (232)
  Số điểm: 2036
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 134 lần


  Đa số các ngành nghề dự định kinh doanh của bạn có thể tham khảo tại Quyết định 337 và Nghị định140/2007 như luatquynhnhu đã hỗ trợ. Tuy nhiên, dịch vụ vận tải hàng không là ngành nghề có điều kiện, bạn cần hết sức lưu ý. Ngoài ra, việc tránh phát sinh sau khi công ty hoạt động là một nội dung khá lớn, hy vọng một số lưu ý trong Kinh nghiệm khởi nghiệp có thế giúp bạn ít nhiều

  Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê - Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp NHANH-GỌN-HIỆU QUẢ

  P.2104, Khu A, Cao ốc M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

  ĐT: 04.6273.8033 - Hotline: 091 206 3384 www.hale.com.vn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-