NEW---> MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ THUẾ - Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #433981 19/08/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  NEW---> MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ THUẾ - Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

  ☀ ☀ ☀ MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ THUẾ - Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 cùa Bộ Tài chính

  ⭐ Hiệu lực thi hành: Từ ngày 12/08/2016

  DANH MỤC, gồm:
  🔰 A.- HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ GỬI CƠ QUAN THUẾ
  ➡ I.- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ 


  1. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức) - Mẫu: 01-ĐK-TCT - Trang 47-51
  1.1. Bàng kê các đơn vị độc lập (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: 01-ĐK-TCT-K01 - Trang 52

  1.2. Bảng kê các đơn vị trực thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: 01-ĐK-TCT-K02 - Trang 53
  1.3. Bảng kê các đơn vị trực thuộc, địa điểm kirih doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: 01-ĐK-TCT-K03 - Trang: 54
  1.4. Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: 01-ĐK-TCT-K04 - Trang: 55
  1.5. Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: QI-ĐK-TCT-K05 - Trang: 56
  1.6. Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) - Mẫu: 01-ĐK-TCT-K06 - Trang: 57

  2. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho đơn vị trực thuộc) - Mẫu: 02-ĐK-TCT - Trang: 58-62
  2.1. Bảng kê đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-TCT) - Mẫu: 02-ĐK-TCT-BK01 - Trang: 63
  2.2. Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-TCT) - Mẫu: 02-ĐK-T CT-BK02 - Trang: 64
  2.3. Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-TCT) - Mẫu số: 02-ĐK-T CT -BK03 - Trang: 65

  3. Tờ khai đăng ký {Dùng cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh) - Mẫu: 03-ĐK-TCT - Trang: 66-69
  3.1. Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc (Kèm theo tờ khai mẫu số 03-ĐK-TCT) - Mẫu: 03-ĐK-TCT-BK01 - Trang: 70
  3.2. Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 03-ĐK-TCT) - Mẫu: 03-ĐK-TCT-BK02 - Trang: 71

  4. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài/Ban Điều hành liên danh) - Mẫu: 04-ĐK-TCT - Trang: 72-75
  4.1. Bảng kê các nhà thầu phụ (Kèm theo tờ khai mẫu số 04-ĐK-TCT) - Mẫu: 04-ĐK-TCT-BK01 - Trang: 76 
  4.2. Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 04-ĐK-TCT) - Mẫu: 04-ĐK-T CT-BK02 - Trang: 77 

  5. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho Bên Việt Nam nộp thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức ủy nhiệm thu) - Mẫu: 04.1-ĐK-TCT - Trang: 78
  5.1. Bảng kê các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua bên Viêt Nam (Kèm theo tờ khai mẫu số 04.1-ĐK-TCT) - Mẫu: 04.1-ĐK-TCT-BK - Trang: 79 

  6. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân khác) - Mẫu: 05-ĐK-TCT - Trang: 80-81 

  7. Tờ khai đãng ký thuế tổng hợp của cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập (Dùng cho cơ quan chi ừả thu nhập đăne ký thuế cho cá nhân uỷ quyền) - Mẫu: 05-ĐK-TH-TCT - Trang: 82 

  8. Tờ khai đãng ký thuế (Dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đai diên tổ chức quốc tế) - Mẫu: 06-ĐK-TCT - Trang: 83 
  8.1 Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT (Kèm theo tờ khai mẫu số 06-ĐK-TCT) - Mẫu: 06-ĐK-TCT-BK01 - Trang: 84 

  9. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công - Mẫu: 20-ĐKT-TCT - Trang: 102-103 

  10. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương. tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập - Mẫu: 20-ĐKT-TH-TCT - Trang: 104-105

  ➡ II.- HỒ SƠ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 
  1. Tờ khai điều chinh, bổ sung thông tin đăng ký thuế - Mẫu: 08-MST - Trang: 85 
  2. Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (trường hợp thay đổi thông tin về địa chi trụ sở làm thay đổi cơ quan thuể quản lý) - Mẫu: 09-MST Trang: 86-87

  ➡ III.- HỒ SƠ VĂN BẢN KHÁC:
  1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuể/Thông báo mã số thuế - Mẫu số: 13-MST - Trang: 93
  2. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế - Mẫu: 23/ĐKT-TCT - Trang: 108 
  3. Văn bản đề nghi chấm dứt hiêu lưc mã số thuế - Mẫu: 24/ĐKT-TCT - Trang: 109 
  4. Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế - Mẫu: 25/ĐKT-TCT - Trang: 110
  .................................................. ........
  .................................................. ........
  .................................................. ........

   
  10247 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận