NĐ 75/2014/NĐ-CP về tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
  • #393227 21/07/2015

    NĐ 75/2014/NĐ-CP về tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

    Xin luật sư cho hỏi: theo như Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định tuyển, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo TT16 hướng dẫn nghị định 75, tôi thấy ghi rõ trách nhiệm tuyển, quản lý cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền về điểm a,b,c,d khoản 2 Điều 2 NĐ 75. Còn điểm đ, khoản 2 Điều 2 NĐ 75 là TTDVVL. Nhưng ở tỉnh ko có tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao và ủy quyền thì các điểm a,b,c,d NĐ 75 do đơn vị nào quản lý? UBND tỉnh chưa thấy ra Quyết định về vấn đề này.

     
    11794 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận