nâng lương trước thời hạn

Chủ đề   RSS   
 • #355925 12/11/2014

  nâng lương trước thời hạn

  Công ty tôi là công ty TNHH 1 TV 100% vốn nhà nước:

  Xin Luật sư tư vấn giúp: Người lao động làm việc trong Công ty khi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành có được xem xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng không?

   
  1757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ