Nam đủ 18 tuổi sống chung như vợ chồng với nữ cùng tuổi, muốn nhận con được không?

Chủ đề   RSS   
 • #567379 31/01/2021

  lamtuevan

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:31/01/2021
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Nam đủ 18 tuổi sống chung như vợ chồng với nữ cùng tuổi, muốn nhận con được không?

  Nam đủ 18 tuổi sống chung như vợ chồng với nữ cùng tuổi, muốn nhận con được không?

   
  124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567380   31/01/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (514)
  Số điểm: 3391
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 68 lần


  Nếu hai bên chưa kết hôn, người nam vẫn có thể làm thủ tục nhận cha cho con theo hướng dẫn tại Điều 24, 25 Luật hộ tịch 2014 :
   
  "Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con
   
  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.
   
  Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
   
  1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
   
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
   
  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc."
   
  Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con được hướng dẫn bởi Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP :
  "Điều 14. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con
   
  Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
   
  1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
   
  2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con."
   
  Nếu người nam đang làm thủ tục khai sinh con thì người nam có thể kết hợp đăng ký khai sinh và nhận cha cho con theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.
   
  Báo quản trị |