Năm 2018, nợ nước ngoài là 108.030 tỷ đồng

Chủ đề   RSS   
 • #490243 23/04/2018

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1181)
  Số điểm: 10658
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 254 lần


  Năm 2018, nợ nước ngoài là 108.030 tỷ đồng

  Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
   
  Theo đó: 
   
  1. Phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng, trong đó:
   
  - Vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng.
   
  - Vay về cho vay lại 42.230 tỷ đồng.
   
  2. Phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng. Trong đó:
   
  a) Trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng;
   
  b) Trả nợ của các dự án cho vay lại 18.561 tỷ đồng.
   
  Ngoài nội dung quan trọng trên, văn bản này còn quy định việc phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018, bao gồm:
   
  a) Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỷ đồng;
   
  b) Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỷ đồng;
   
  c) Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng;
   
  d) Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.
   
  đ) Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả là tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2017.
   
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2018.
   

  Chỉ là gà con!

   
  1033 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận