muốn làm tư pháp thì phải học ngành gì?

Chủ đề   RSS   
 • #309842 18/02/2014

  thanhhan2512

  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  muốn làm tư pháp thì phải học ngành gì?

  chào mọi người.

  mình muốn làm tư pháp phường mà không biết học ngành gì để đúng với về nghề nghiệp mong mọi người chỉ dẫn

   
  14319 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #309857   18/02/2014

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14572)
  Số điểm: 100920
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5158 lần
  SMod

  Tư pháp phường là làm những công việc gì vậy bạn ?

   
  Báo quản trị |  
 • #309863   18/02/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1940 lần


  Chào bạn.

  Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV:

  2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  2.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản về công tác tư pháp ở địa phương; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã;

  2.2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra các Quyết định, Chỉ thị do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

  2.3. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyện;

  2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

  2.5. Hướng dẫn hoạt động của các Tổ hòa giải; bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hòa giải ở địa phương theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc miễn nhiệm tổ viên Tổ hòa giải;

  2.6. Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

  2.7. Trực tiếp quản lý việc khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; tổ chức việc phối hợp khai thác, sử dụng, trao đổi giữa Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn với các tổ chức, đơn vị khác;

  2.8. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án theo hướng dẫn của cơ quan thi hành án cấp huyện và thực hiện công tác hành chính - tài chính trong việc đôn đốc thi hành án;

  2.9. Thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương; thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật;

  2.10. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự ở trong nước; chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản và các việc khác theo quy định của pháp luật;

  2.11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp;

  2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

  Như vậy công việc của cán bộ tư pháp -hộ tịch phường thường liên quan đến pháp luật và các thủ tục hành chính.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (18/02/2014) ntdieu (18/02/2014)
 • #309870   18/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1144 lần


  Mình thấy tư pháp phường thường thì họ đi học luật hoặc hành chính, vì các công việc trên thì thường lêin quan đế ntiếp xúc văn bản pháp luật hoặc thực hiện các thủ tục hành chính.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (18/02/2014)
 • #309897   18/02/2014

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2702)
  Số điểm: 19469
  Cảm ơn: 890
  Được cảm ơn 1047 lần
  SMod

  Nhiệm vụ của công chức tư pháp cấp xã ban hành kèm theo Thông tư  04/2005/TTLT/BTP-BNV mà bạn hungmaiusa nói nó đã hết hiệu lực từ rất lâu rồi. Hiện nay nhiệm vụ cụ thể của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có những nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BNV như sau:

  Điều 8. Nhiệm vụ của công chc Tư pháp - hộ tịch

  1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hin nhiệm vụ, quyền hạn của y ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

  a) Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

  b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia côntác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã;

  c) Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định ca pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn cp xã;

  d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

   

  Nhiệm vụ thấy khá nhiều và khá nặng nề. Có thể học lớp luật hoặc một lớp pháp lý nào đó. Nói chung học một đằng còn "hành" nó mới quan trọng

  Cập nhật bởi Xmen-8711 ngày 18/02/2014 01:57:32 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (18/02/2014)
 • #309937   18/02/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4084)
  Số điểm: 31518
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1940 lần


  Xmen-8711 viết:

  Nhiệm vụ của công chức tư pháp cấp xã ban hành kèm theo Thông tư  04/2005/TTLT/BTP-BNV mà bạn hungmaiusa nói nó đã hết hiệu lực từ rất lâu rồi. Hiện nay nhiệm vụ cụ thể của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có những nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BNV như sau:

  Chào bạn.

  Cám ơn bạn đã phát hiện sai sót của tôi. Bạn đã chứng minh cho thấy sự cần thiết của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT : giúp tránh sử dụng các văn bản hết date. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (18/02/2014)