Muốn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê phải là cử nhân luật hoặc cử nhân kinh tế, cử nhân quản lý

Chủ đề   RSS   
 • #524889 01/08/2019

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24678
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 697 lần
  SMod

  Muốn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê phải là cử nhân luật hoặc cử nhân kinh tế, cử nhân quản lý

  Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định người quản lý doanh nghiệp đòi nợ thuê phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
   
  - Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
   
  -  Không có tiền án.
   
  - Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
   
  Người lao động làm việc trong doanh nghiệp đòi nợ thuê cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định:
   
  - Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.
   
  - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
   
  - Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.
   
  - Không có tiền án
   
  Theo đó Nghị định 104 cũng quy định những hành vi bị cấm trong  hoạt động đòi nợ thuê, gồm:
   
  1. Đối với chủ nợ hoặc khách nợ:
   
  - Ủy quyền cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện các hoạt động vượt quá quyền được pháp luật công nhận đối với chủ nợ hoặc khách nợ;
   
  - Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện những hành vi lừa gạt, sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực đối với người của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
   
  2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:
   
  - Thực hiện hoặc thông qua người khác thực hiện các hoạt động, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, quyền tự do cá nhân, quyền tài sản và các quyền dân sự khác của khách nợ, chủ nợ và tổ chức, cá nhân khác liên quan;
   
  - Sử dụng các thông tin có được từ hoạt động dịch vụ đòi nợ gây bất lợi tới chủ nợ và khách nợ để phục vụ cho các mục đích khác ngoài nội dung được ủy quyền hoặc tiết lộ những thông tin đó cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
   
  - Thực hiện các hoạt động, hành vi vượt quá quyền được pháp luật công nhận hoặc vượt quá phạm vi đã được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền;
   
  - Đại diện đồng thời cho cả chủ nợ và khách nợ để xử lý đối với cùng một khoản nợ.
   
   
  909 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận