DanLuat 2015

Muốn chính quyền di chuyển đường điện 35kv ra khỏi đất nhà tôi có được không?

Chủ đề   RSS   
 • #496618 11/07/2018

  Thequynguyen1985

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Muốn chính quyền di chuyển đường điện 35kv ra khỏi đất nhà tôi có được không?

  Luật sư cho tôi hỏi năm 2017 tôi có mua đất đấu giá của Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Đến tháng 10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi. Nhưng trên thửa đất của tôi có đường dây điện trung thế đi qua giữa thửa đất. Tháng 5/2018 gia đình tôi thi công xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó. Khi chuẩn bị thi công, tôi có mời cán bộ địa chính xã lên đo giao mốc đất cho tôi xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Ngày 19/06/2018 chi nhánh điện lực huyện Thanh Liêm có đến lập biên bản đình chỉ và cưỡng chế Công trình nhà ở của tôi.

  Khi điện lực huyện Thanh Liêm đến có mời chủ tịch xã, Phó chủ tịch xã, vài bí thư xã đến làm việc nhưng chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư xã không đến làm việc và cử cán bộ địa chính xã cùng Cán bộ giao thông xuống làm việc. Trong tờ biên bản tôi có ý kiến là đất nhà nước, bán cho tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi xây dựng không trái phép. Nên tôi vẫn tiếp tục cho thi công công trình xây dựng nhà ở của tôi và tôi ký ngay bên dưới ý kiến của tôi.

  Đến ngày 20/06/2018 bạn tôi có lên chơi xem công trình xây dựng nhà ở của tôi. Bạn tôi lên mái nhà một tầng của tôi Xem thi công thì bị đường dây điện 35kv cách mặt trần nhà tôi khoảng gần 2 mét và bị luồng điện phóng vào phải đi cấp cứu trên viện bỏng Trung ương. Bạn tôi đã bị cắt một cánh tay và một chân. Từ hôm bạn tôi bị tai nạn đến ngày 10/07 các cấp chính quyền chưa đến làm việc nên tôi vẫn cho xây dựng công trình nhà ở. ngày mùng 10/07 tôi đã làm đơn đề nghị yêu cầu các cấp chính quyền xem xét di chuyển đường điện 35kv ra khỏi đất nhà tôi để đảm bảo hành lang an toàn điện và có biện pháp hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho bạn tôi. Luật sư cho tôi hỏi tôi làm vậy có đúng không?

   
  1256 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496669   12/07/2018

  toanvv
  toanvv
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (1219)
  Số điểm: 6807
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 335 lần
  Lawyer

  Điều 11 nghị định 14/2014/NĐ-CP/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện có quy định về hành lang an toan dây dẫn điện trên không. CỤ thể như sau:

  Điều 11. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
  1. Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau:

  a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp;
  b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

  Điện áp

  Đến 22 kV

  35 kV

  110 kV

  220 kV

  500 kV

  Dây bọc

  Dây trần

  Dây bọc

  Dây trần

  Dây trần

  Dây trần

  Dây trần

  Khoảng cách

  1,0 m

  2,0 m

  1,5 m

  3,0 m

  4,0 m

  6,0 m

  7,0 m

   

   c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng sau:
   

  Điện áp

  Đến 35 kV

  110 kV

  220 kV

  500 kV

  Khoảng cách

  2,0 m

  3,0 m

  4,0 m

  6,0 m

   

   2. Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.
   Đối với người có quyền sử dụng hợp pháp, người sử dụng đất được thực hiện các quyền  đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình, khi bị xâm phạm quyền, hạn chế quyền hoặc bị thu hồi thì được bồi thường. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, lúc hành lang an toàn đường điện hạ áp này được thiết lập thì trên đất nhà bạn chưa có nhà ở trên đất vì vậy nên bạn sẽ không đươc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở trong hành lang an toàn đường điện. Lúc thiết lập hành lang an toàn này, gia đình bạn chỉ có thể được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất trong hành lang bảo vệ đường điện trên không theo quy định tạo Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP
   Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

  a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

  b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

  c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

  d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

  2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.

  Như vậy, từ lúc hành lang an toàn điện này đươc thiết lập, bạn sẽ bị hạn chế quyền sử dụng đất, bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ quy định về hành lang an toàn đường điện theo quy định của pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu xây thêm công trình bạn phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện tại điều 13 nghị định này.

  Điều 13. Điều kiện tồn tại nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV
  Nhà ở, công trình xây dựng được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220 kV nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  1. Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.
  2. Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.
  3. Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

  Điện áp

  Đến 35 kV

  110 kV

  220 kV

  Khoảng cách

  3,0 m

  4,0 m

  6,0 m

   

   4. Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất một (01) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất một (01) mét.
  5. Đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài đáp ứng các điều kiện trên, các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.

  6. Bộ Công Thương quy định chi tiết về phạm vi, kỹ thuật nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kv trở lên
  Căn cứ vào các quy định trên, khi xây dựng nhà mà không đảm bảo được hành lang an toàn điện thì bạn sẽ không đươc phép xây dựng. Nhà bạn sẽ không được cấp phép xây dựng, nếu xây dựng thì sẽ buộc phải tháo dỡ. Bạn không có quyền yêu cầu di rời đường dây và cũng sẽ không được bồi thường.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1900 6280

  Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1900 6280

Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

0 Thành viên đang online
-