Mức tiền lương bình quân năm trước liền kề (năm 2013) để xác định quỹ lương thực hiện năm 2014 theo thông tư 18/2013/BLĐTBXH

Chủ đề   RSS   
 • #368027 18/01/2015

  binhxs

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:03/06/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Mức tiền lương bình quân năm trước liền kề (năm 2013) để xác định quỹ lương thực hiện năm 2014 theo thông tư 18/2013/BLĐTBXH

  Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH

  - Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề gắn với mức tăng (hoặc giảm) năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện trong năm so với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề.

  - Mức tăng (tính theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân thực hiện so với mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề phải thấp hơn mức tăng (tính theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân thực hiện trong năm so với năng suất lao động bình quân thực hiện của năm trước liền kề.

  Như vậy, mức lương bình quân thực hiện luôn luôn thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân thực hiện :

  TLth

  Wth

  TLthnt

  Wthnt

  Tại công thức Số (13) Khoản 3 Phụ lục số I Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH Xác định mức tiền lương thực hiện bình quân năm trước liền kề bằng Quỹ tiền lương năm truóc liền kề chia cho 12 tháng, chia cho số lao động thực tế sử dụng bình quân trong năm.

  Năm 2013 có 02 quỹ lương:

  - Quỹ lương 04 tháng đầu năm 2013 xác định theo thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH cộng với 8 tháng cuối năm theo thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH

  Nếu  lấy quỹ lương này thì có trượng hợp xảy ra:

  TLth

  Wth

  TLthnt

  Wthnt

  Như vậy trái với quy định trên.

  - Quỹ lương được xác định toàn bộ theo thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2012 để xác định quỹ lương 08 tháng cuối năm năm 2013.

  Như vậy Các bạn giúp mình lấy quỹ lương nào để xác định mức tiền lương bình quân năm trước liền kề (năm 2013) để tính quỹ luong thực hiện năm 2014.

   

   
  3111 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận