Mức thù lao của luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Chủ đề   RSS   
 • #467794 15/09/2017

  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 64 lần


  Mức thù lao của luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  Ngày 12/12/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành.
   
  Theo đó, mức thù lao và các khoản chi phí của luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiền hành tố tụng được quy định như sau:
   
  - Mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở;
   
  - Ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 08 giờ làm việc;
   
  - Trong trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày, nhưng mỗi ngày  thực hiện không đủ 08 giờ, thì số ngày làm việc của luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế của luật sư. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:
   
  Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 06 giờ thì tính thành ½ ngày làm việc;
   
  Nếu số giờ làm việc lẻ từ 06 giờ trở lên thì tính thành 01 ngày làm việc.
   
  - Nếu luật sư làm việc vào giờ hành chính hoặc ngày nghỉ lễ thì mức thù lao sẽ được chi trả như sau:
   
  Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;
   
  Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần;
   
  Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ bù nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.
   
  - Ngoài mức thù lao thì luật sư còn được thanh toán công tác phí  theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước theo mức chi áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
  Cập nhật bởi lamthanhtruc ngày 15/09/2017 01:46:41 CH
   
  1962 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận