DanLuat 2015

Mức lương của Công ty trả có thấp hơn mức tối thiểu

Chủ đề   RSS   
 • #119256 22/07/2011

  linh8808

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mức lương của Công ty trả có thấp hơn mức tối thiểu

  Xin chào các Anh, chị Luật sư.

  Xin chào các Anh, Chị chuyên mục tư vấn pháp luật Lao Động.

  Hiện chúng tôi gồm có 07 người đang làm bảo vệ theo HĐLĐ không xác định thời hạn (người có thâm niên tại Công ty ít nhất là 02 năm, người nhiều nhất là 16 năm) trong doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã có quyết định chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Đóng tại một quận ở Tp.HCM.
  -   Hiện Công ty chúng tôi chưa xây dựng thang, bảng lương riêng.

  -   Công ty tính lương cơ bản cho chúng tôi theo hệ số lương của nhóm II Bảng B.13 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP như sau:

   

  Bậc lương

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Lương tối thiểu

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Hệ số

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Lương cơ bản

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  I

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  830.000

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1,65

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1.369.500,00

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  II

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  830.000

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1,99

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1.651.700,00

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  III

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  830.000

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2,40

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  1.992.000,00

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  IV

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  830.000

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2,72

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2.257.600,00

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  V

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  830.000

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3,09

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2.564.700,00

  - Công ty trả lương khoán theo thời gian: tháng làm 30 ngày, mỗi ngày 12 giờ (ca ngày từ 7h – 19h, ca đêm từ 19h – 7h )  cho chúng tôi như sau:

  Bậc lương

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 19.15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  Lương khoán thời gian

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  I

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 18.45pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2.500.000

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  II

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 19.15pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  2.800.000

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  III

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 18.45pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3.000.000

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  IV

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 19.15pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3.200.000

  #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  V

  #e0dfe3; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; height: 19.15pt; border-top: #e0dfe3; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;">

  3.500.000

  + Lương tháng = (lương thời gian/30) x số ngày làm trong tháng

  + Nếu tháng có 31 ngày thì được tính thêm = (lương thời gian/30)  x200% x 01ngày

  + Ngày lễ, tết = (lương khoán/30)  x 300% x số ngày lễ, tết.

  + Được bồi dưỡng thêm 01 phần tiền cơm = 20.000đ/ngày Chủ nhật, lễ, tết.

  + Nghỉ phép tính theo lương cơ bản. Nếu không nghỉ thì không được lĩnh tiền những ngày nghỉ phép còn lại.

  + Các khoản trích khác theo quy định như:BHXH,BHYT,BHTN và lệ phí CĐ …

  + Thưởng lễ, tết theo hệ số bậc lương và kết quả bình bầu ABC theo quy định của TƯLĐ.

  Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu qua sách, báo… Song  chúng tôi vẫn còn một số vướng mắc cần sự giúp đỡ của các Anh, Chị như sau:

  Với chế độ làm việc cụ thể như trên, chúng tôi thấy mức lương của Công ty trả thấp hơn mức lương tối thiểu.

  Vì nếu tính theo ngày công tiêu chuẩn tối đa 26 ngày/tháng và 8 giờ ngày, thì 1 tháng có 208 giờ. Trong khi chúng tôi làm 30ngày x 12 giờ = 360 giờ tháng tương đương:360/8 = 45 ngày công tiêu chuẩn do Nhà Nước quy định.

  Nếu làm việc theo chế độ trên thì Bộ Luật Lao Động quy định: mỗi ngày sau 8 giờ làm việc tiêu chuẩn thì được tính 4 giờ làm thêm giờ. Còn ban đêm được hưởng thêm 30% cho khoảng thời gian từ 21h-5h.

  Ví dụ:

  Anh X hưởng lương bậc Ithì lương cơ bản  1 giờ là : (830.000 x 1.65)/(26 x 8) = 6.584.13 đ

  Anh X thỏa thuận làm 30 ngày tháng, mỗi ngày 12 giờ (ca ngày từ 7h – 19h, ca đêm từ 19h – 7h ) trong đó:

  15 ngày làm đêm thì anh ta được hưởng

  Từ 19h-21h- Giờ làm bình thường ban ngày :15 x (2 giờ x 6.584.13 đ)                       =   287.307,60 đ

  Từ 21h-3h  - Giờ làm đêm bình thường:         15 x (6 giờ x 6.584.13 đ x 130%)           = 1.120.499,64 đ

  Từ 3h-5h    - Giờ làm thêm ban đêm   :   15 x (2 giờ x 6.584.13 đ x130% x150%)     =   560.249,82 đ

  Từ 5h-7h    - Giờ làm thêm ban ngày :        15 x  (2 giờ x 6.584.13 đ x 150%)           =    430.961,40 đ

  2.399.018.46 đ

  15 ngày làm ban ngày anh ta được hưởng

  Từ 7h-15h  - Giờ làm bình thường ban ngày : 15 x(8 giờ x 6.584.13 đ)                       = 1.149230,40 đ

  Từ 15h-19h-  Giờ làm thêm ban ngày :          5 x (4 giờ x 6.584.13 đ x 50% )            =   861.922,80 đ

  2.011.153,20 đ

  Một tháng Anh X được nhận:                                   2.399018.46 đ + 2.011.153,20 đ = 4.410.171,66 đ  

  Mà công ty trả 3.000.000 đ, nên phần chênh lệch là:4.410.171,66 đ - 3.000.000 đ =1.410.171,66 đ

   

  Theo Luật sư chúng tôi tính như vậy có đúng không?

  - Mức lương của Công ty trả có thấp hơn mức tối thiểu do nhà nước quy định(830.000Đ) tại thời điểm này không?

  - Nếu có xin các Anh, Chị tư vấn giúp chúng tôi hướng đàm phán, thuyết phục để phía lãnh đạo Công ty xem xét lại mức lương cho thấu tình đạt lý. Lãnh đạo Công ty chúng tôi nói có thể tăng thêm chút ít(là bao nhiêu? Theo quy định, chế độ nào?), chứ không chịu cách  tính trên vì như thế: “làm Bảo vệ mà có người được nhân 5-6 triệu đồng tháng là quá cao”!!! 

  - Phần thêm giờ cho các ngày nghỉ tuần(Chủ nhật) theo Luật sư chúng tôi có được tính thêm vào không?

  -   Ngoài lương thời gian như trên thì Bảo vệ được hưởng những loại phụ cấp nào?

  -   Công ty có kho, xưởng và Văn phòng riêng biệt, vậy Bảo vệ chuyên làm tại những vị trí đó có được hưởng hệ số lương khác nhau không?

  -   Nếu có thể, xin cho chúng tôi biết một số mức lương của Bảo vệ tại các quận trong TP.HCM nhằm tham khảo thêm.

  - Chúng tôi đều là những người lao động sống bằng lương nên rất cần việc làm ổn định đang có, nhằm giúp thêm cho gia đình. Vậy nên việc chúng tôi thỏa thuận tình nguyện làm theo chế độ 12 giờ ngày, 30 ngày tháng. Chấp nhận thay thế thời gian nghỉ ngơi bằng các khoản lương thêm giờ , tăng ca như trên có đúng luật không?

  Rất mong sự nhận được sự giúp đỡ và tư vấn nhanh chóng của các Anh, Chị Luật sư.

  Qua địa chỉ E-Mail của chúng tôi: linh8808@yahoo.com.vn

  Chúng tôi chân thành cám ơn.
   
  4012 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #122208   06/08/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13608)
  Số điểm: 93781
  Cảm ơn: 3072
  Được cảm ơn 4706 lần
  SMod

  Chào linh8808, nếu xét theo mức lương thì cty bạn trả không thấp hơn mức lương tối thiểu, do vậy không phạm luật ở điều này.

  Tuy nhiên cty bạn đã phạm luật nghiêm trọng trong việc sắp xếp thời gian làm việc của nhân viên, cụ thể là bắt làm việc 12 h/ngày, 30 ngày/tháng. Đây là sai phạm rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không được thanh tra lao động chấp nhận.

  Riêng việc NLĐ tình nguyện làm 12x30 giờ cũng là việc vi phạm pháp luật về lao động bởi vì trong luật lao động đã ghi rõ thời gian làm thêm giờ không quá 200h/năm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 300h/năm.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-