Mức lương của chuyên gia cao cấp thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #435378 07/09/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  Mức lương của chuyên gia cao cấp thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước

  Chính phủ vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp, dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực trong tới gian tới, năm 2016.

  Mức lương của chuyên giao cao cấp

  Theo Nghị định này, các chuyên gia cao cấp thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể ở Trung ương sẽ được hưởng mức lương như sau:

  1. Đối với cán bộ, công chức đã giữ chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương ở các cơ quan Trung ương hoặc đã giữ chức danh Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bố trí vị trí công tác không giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương:

  Tùy từng trường hợp cụ thể được xếp lương vào bậc 2 hoặc bậc 3 bảng lương chuyên gia cao cấp do Ban Bí thư quyết định theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hưởng.

  2. Cán bộ có trình độ tiến sỹ đã giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được bố trí vị trí công tác không giữ chức vụ lãn đạo ở các cơ quan Trung ương; công chức có trình độ thạc sỹ đã giữ chức vụ Vụ trưởng thuộc Bộ và tương đương; viên chức có trình độ tiến sỹ đã giữ chức vụ Viện trưởng thuộc Bộ và tương đương; sỹ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân có trình độ tiến sỹ đã giữ chức vụ Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; người quản lý DN có trình độ tiến sỹ giữ chức Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Nhà nước và các nhà khoa học có trình độ tiến sỹ đã đạt được giải thưởng quốc tế là người Việt Nam từ nước ngoài trở về:

  Được xếp lương vào bậc 1 bảng lương chuyên gia cao cấp và hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định chung đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ (trừ chế độ phụ cấp chức vụ)

  Các đối tượng này được nâng bậc lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

  Chế độ nghỉ hưu

  Nếu trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, chuyên gia cao cấp có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định pháp luật.

  Tiêu chuẩn để được xét là chuyên gia cao cấp

  Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

  - Trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhà nước, với Nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.

  - Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; có tác phong dân chủ, khoa học; có khả năng tập hợp quần chúng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và có ý thức cao trong việc phòng, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi công vụ; gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

  Về năng lực và chuyên môn:

  - Có năng lực vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực chuyên ngành.

  - Có năng lực tham mưu, đề xuất việc thực hiện pháp luật và họach định chính sách ngành, lĩnh vực theo chủ trương, đường lối của Đảng.

  - Có tầm nhìn, có khả năng dự báo và định hướng phát triển, họach định chính sách vĩ mô và chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển về các lĩnh vự chuyên ngành.

  - Có năng lực định hướng và tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về lĩnh vực chuyên ngành.

  Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều kiện để trở thành chuyên gia cao cấp

  - Đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên.

  - Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác nhận; có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

  - Trong độ tuổi cho phép: không quá 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Riêng cán bộ, công chức nữ quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức thì không quá 60 tuổi

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận trong vòng 30 ngày, tính đến ngày yêu cầu nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

  - Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về Đảng, chính quyền, không bị cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp ở file đính kèm.

   
  7409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận