Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Thương Mại

Chủ đề   RSS   
 • #428763 22/06/2016

  Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Thương Mại

  Mức lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Thương Mại được áp dụng như sau:

  1. Lãi suất áp dụng (trả) cho số tiền VND duy trì Dự trữ bắt buộc (DTBB):

  Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2005:
  - Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trong phạm vi mức dự trữ bắt buộc quy định: 1,2%/năm.
  - Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng: 0%/năm.

  2. Lãi suất áp dụng (trả) cho số tiền USD duy trì Dự trữ bắt buộc (DTBB):
  - Theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định 923/QĐ-NHNN năm 2004:
  Tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng gửi tại Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi mức dự trữ bắt buộc quy định được áp dụng mức lãi suất 0%/năm.
  - Theo quy định tại Quyết định 2209/QĐ-NHNN năm 2011:
  Tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng gửi tại Ngân hàng Nhà nước được áp dụng mức lãi suất là 0,05%/năm.

   
  9561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận