Mức hỗ trợ nhà Đại Đoàn Kết là bao nhiêu? Căn cứ Pháp Lý?

Chủ đề   RSS   
 • #533558 27/11/2019

  Mức hỗ trợ nhà Đại Đoàn Kết là bao nhiêu? Căn cứ Pháp Lý?

  Em đang làm luận văn về nhà Đại đoàn kết. AD cho em hỏi mức hổ trợ nhà Đại Đoàn kết là bao nhiêu? quy định mức hổ trợ ở quyết định nào ? (em có xem quyết dinh 33, quyết định 167, quyết định 1198 thì thấy quy dinh có 6 triệu, nhưng thực tế ở địa phương hổ trợ 30 triệu)

   
  422 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn manufanp1@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận