DanLuat 2015

Mua sắm trực tiếp của luật đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #391540 10/07/2015

  Mua sắm trực tiếp của luật đấu thầu

  Tôi muốn hỏi: Thời gian từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

  Vậy trong thời gian 12 tháng đó tôi muốn mua sắm trực tiếp bao nhiêu hợp đồng cũng được à. 

   
  1601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-