Mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước

Chủ đề   RSS   
  • #430851 15/07/2016

    Mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước

    Xin chào Luật sư, tôi có nội dung muốn Luật sư giải thích rõ hơn. Tôi làm việc tại Ban QLDA trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chi thường xuyên theo thông tư 05/2014 của Bộ Tài Chính (nhóm 1), hàng năm dự toán chi thường xuyên trình Sở Xây dựng duyệt, vậy khi thực hiện việc mua sắm tài sản như máy tính, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng, ... đều dưới 20 triệu, vậy chúng tôi có phải thực hiện theo thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 không. Nếu có thực hiện thì thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn phải không. Vậy khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình chỉ định thầu thì Ban QLDA tự ra quyết định hay phải trình Sở Xây dựng ạ. Xin cảm ơn.

     
    1806 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận