Mua nhà ở xã hội thì bao nhiêu năm mới được bán lại?

Chủ đề   RSS   
 • #545343 02/05/2020

  Mua nhà ở xã hội thì bao nhiêu năm mới được bán lại?

  Mua nhà ở xã hội thì bao nhiêu năm mới được bán lại?

   
  1323 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levietha2811@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545345   02/05/2020

  Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở năm 2014.
   
  Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải thực hiện theo những nguyên tắc để đảm bảo quyền lợi cho cả người thuê, thuê mua và quyền lợi của người cho thuê, người bán nhà ở xã hội.
   
  Tại Điều 62 Luật nhà ở năm 2014 quy định về nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội.
   
  Theo đó, việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật nhà ở năm 2014; trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật nhà ở năm 2014 chỉ được thuê hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng.
   
  Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
   
  Như vậy, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.
   
  Báo quản trị |