Mua hoặc bán lại phần vốn góp trong cty nhiều thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #136723 03/10/2011

  sanhtran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mua hoặc bán lại phần vốn góp trong cty nhiều thành viên

  Xin chào LS,
  Xin được hỏi LS vấn đề như sau:

  Trong cty TNHH 02 thành viên trở lên, việc mua hoặc bán lại tỷ lệ phần trăm vốn góp giữa các thành viên trong cty dựa trên những tiêu chí nào (trường hợp các thành viên trong hội đồng thành viên hoàn toàn không góp vốn thực mà hoạt động dựa vào lợi nhuận từ việc kinh doanh).

  Cụ thể: Công ty A có 02 thành viên, tỷ lệ góp vốn là 75;25, nhưng thực tế 02 thành viên này hoàn toàn chưa góp vốn thực vào cty, vậy xin hỏi thành viên có 25% phần vốn góp muốn bán lại phần trăm của mình thì dựa vào những tiêu chí nào???

  Rất mong được LS giải đáp giúp.

  "BIẾT NHÌN, BIẾT LẮNG NGHE, VÀ BIẾT NÓI"

   
  10904 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #136860   04/10/2011

  LUATSUNGUYEN
  LUATSUNGUYEN
  Top 25
  Male
  Lớp 10

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/01/2011
  Tổng số bài viết (2124)
  Số điểm: 14426
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 737 lần


  Chào bạn. Nội dung bạn hỏi tôi tư vấn như sau:

  Vì công ty A là công ty TNHH 2 thành viên hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 vì thế theo quy định tại Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp

  Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

  Công ty chỉ mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi thành viên đó yêu cầu và thuộc trường hợp quy định tại Điều 43. Mua lại phần vốn góp

  1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  b) Tổ chức lại công ty;

  c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

  Như vậy thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp trước tiên phải thống nhất trong nội bộ doanh nghiệp, nguyên tắc định giá phần vốn góp nếu không thỏa thuận được thì có thể định giá giá trị phần vốn góp theo thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Chào ban.

  Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

  CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  http://dichvutuvanluat.com - http://dichvuluatsu247.com

  Hotline: 0987.756.263/0947.347.268

  ĐT: 04.8585 7869

   
  Báo quản trị |  
 • #141007   19/10/2011

  vietha8797
  vietha8797

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/10/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn sangtran và chào luật sư
  Liên quan đến câu hỏi của bạn về việc bán phần trăm vốn góp của một thành viên trong công ty, tôi có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 39k1 của Luật Doanh nghiệp, thành viên góp vốn phải có nghĩa vụ góp đủ đúng hạn bằng lại tài sản cam kết góp vốn theo quy định tại Điều lệ công ty và/hoặc theo thỏa thuận của các thành viên góp vốn. Khi các thành viên đó góp đủ vốn thì sẽ được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

  Việc bán phần trăm phần vốn góp của một thành viên trong khi thực tế thành viên đó chưa góp đủ số vốn theo đúng nghĩa vụ của mình theo mình là không được phép. Bản chất của giao dịch chuyển nhượng hoặc bán phần vốn góp trên là một giao dịch dân sự do đó ngoài việc luật doanh nghiệp điểu chỉnh thì giao dịch này còn do Bộ luật dân sự điều chỉnh.

  Việc chưa góp đủ phần vốn góp của thành viên đó vào công ty có nghĩa rằng thành viên đó không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản đó. Việc giao kết một Hợp đồng dân sự trên là trái với quy định tại điều 443 Bộ luật Dân sự.

  Trân trọng
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN - CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hotline: 0987.756.263/0947.347.268 - ĐT: 04.8585 7869